Penyakit infeksi

penyakit yang disebabkan oleh infeksi agen biologis patogenik pada organisme inang

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi agen biologis patogenik pada organisme inang. Secara lebih spesifik, istilah ini dapat merujuk kepada: