Penyakit infeksi

penyakit yang disebabkan oleh infeksi agen biologis patogenik pada organisme inang

Penyakit infeksi, penyakit infeksius, atau penyakit berjangkit adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi agen biologis patogenik pada organisme inang. Secara lebih spesifik, istilah ini dapat merujuk kepada: