Penembak jitu

Penembak jitu dapat mengacu kepada: