Panampik Tangah

Panampik Tangah adalah ruang pada Rumah Bubungan Tinggi yang terletak di antara ruang Panampik Kacil dan Panampik Basar.

Pola umum denah rumah Bubungan Tinggi

Ruang ini lebih luas dari ruang Panampik Kacil. Lantainya lebih tinggi dan pada ambang lantainya terdapat Watun Jajakan

Jika ada selamatan pada ruang ini merupakan tempat duduk berkumpul kaum pemuda sedesa.