Paman adalah saudara laki-laki dari orang tua seseorang. Setiap orang memiliki paman kandung, jika orang tua mereka memiliki saudara laki-laki kandung. Panggilan paman juga digunakan kepada seorang laki-laki yang lebih tua diluar ikatan kekeluargaan sebagai bentuk penghormatan.

Di IndonesiaSunting

Om adalah sebutan lain untuk paman. Pemanggilan paman dengan sebutan "om" sudah menjadi hal yang umum di masyarakat Indonesia.

Macam-macam panggilan untuk paman:

  • Abuwa (Aceh)
  • Mamak (Dayak Ngaju)
  • Pakcik, cik tuan, Ayah long (paman tertua), ayah ngah (paman anak tengah), ayah su (paman bungsu), ayah nggal (paman tunggal) (Kepulauan Riau)
  • Pakdhe (kakak ayah/ibu), paklik (adik ayah/ibu) (Jawa)