Pakan (disambiguasi)

Pakan dapat merujuk kepada

  • Pakan — makanan yang diberikan kepada hewan.
  • Benang pakan — benang yang dimasukkan melintang pada benang lungsin ketika menenun kain.
  • Pakan (pasar) — salah satu konsep pasar yang dikenal di Minangkabau.