OogamiOogami adalah gabungan dari oo dan gami. Kemudian terjadi pembentukan antara sebuah oo dan sebuah gami yang menghasilkan oogami. Lalu mereka berbaku hantam hingga babak belur yang kemudian masuk rumah sakit di daerah sana jauh yang berada di kota agak sana sedikit. Lalalalalalalala huauuauauauauaua neeeeeeeeeee chaaaan bbbbboooooooooooddffdfong lu yang edit ini