Nguyễn Văn Nhơn

Nguyễn Văn Nhơn (, 1753 - 1822) adalah seorang jenderal dan pejabat Dinasti Nguyễn Vietnam.[1]

Ia bertugas sebagai jenderal dari Nguyễn Ánh pada masa pertarungan penguasa Nguyễn melawan pemberontakan Tây Sơn. Nguyễn Ánh menang pada 1802 dan menjadi Kaisar Gia Long, mendirikan Dinasti Nguyễn. Nhơn kemudian menjabat sebagai viceroy selatan Vietnam pada masa pemerintahan Gia Long.

ReferensiSunting

  1. ^ Văn Giàu Trà̂n 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh 1998 p37 "Năm 1802 đến 1805, chúc Lưu trấn Gia Định do võ tướng Nguyễn Văn Nhơn, từ năm 1805 đến 1808 Nguyễn Văn Trương làm Lưu trấn; năm 1802 - 1812 Nguyễn Văn Nhơn lại giữ chúc Tổng trấn Gia Định thành,..."