Muntaqal Akhbar

(Dialihkan dari Nailul Authar)

Muntaqa al-Akhbar atau Al-Muntaqa adalah kitab himpunan hadis hukum yang dihimpun oleh Majduddin bin Taimiyyah Al-Harrani (590 H - 652 H) yaitu kakek dari Ibnu Taimiyah. Kitab ini terdiri dari 5029 hadis, yang kemudian diuraikan oleh Imam Asy-Syaukani menjadi beberapa juz kitab penjelasan yang diberi judul Nailul Authar.[1]

Kabar yang Telah Dipilah
MukhNailAuthar.jpg
Sampul kitab terjemahan ringkasan Nailul Authar syarh Muntaqal Akhbar
PengarangMajdudin bin Taimiyyah
Judul asliMuntaqa al-Akhbar
BahasaBahasa Arab
SubjekHadis, Fikih
Tanggal terbit
circa 600-an H (1200-an M)
Diikuti olehNailul Authar, Bustanul Akhbar 

Nailul AutharSunting

Nailul Authar atau lengkapnya Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar adalah kitab fikih yang disusun oleh Imam Syaukani (1172 H - 1250 H) sebagai kitab penjelasan dan uraian atas kitab Al-Muntaqa tersebut. Nailul Authar merupakan salah satu standar rujukan (maraaji’) bagi para penuntut ilmu syar'i (thalabul ilmi). Karakteristik kitab ini adalah dengan mengembalikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan mengacu kepada dalil ilmiah berdasarkan hadis-hadis yang shahih. Isinya memuat hadis-hadis hukum yang dihimpun dari berbagai kitab hadis seperti Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Musnad Ahmad, Jami' at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan Abi Daud, dan Sunan Ibnu Majah juga kitab-kitab hadis lainnya.

Syekh Ibnu Malik ketika mengulas buku Muntaqa al-Akhbar karya Syekh al-Majd menyatakan: "Hukum fikih telah dilunakkan untuk Syekh al-Majd sebagaimana dilunakkannya besi untuk Dawud."[1] Dimasa ini kitab ini tersedia diantaranya dengan tahqiq oleh Muhammad Shubhi bin Hasan Halaaq. Juga terdapat pula ringkasan berjudul Bustanul Akhbar Mukhtashar Nail al-Authar yang disusun oleh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak.

ReferensiSunting

Pranala luarSunting