Modul:Wikidata/labels

[lihat] [sunting] [versi terdahulu] [hapus singgahan] Ikon dokumentasi Dokumentasi modul
-- Excepcions per a function getLabel

local infoboxLabelsFromId = {
	["P181"] = "Distribusi",      -- text adjusted for infobox         infobox spesies
	["P2348"] = "Periode",       -- text adjusted for infobox         infobox spesies
	["P2250"] = "Harapan hidup",  -- text adjusted for infobox         infobox spesies
	["P2050"] = "Rentang sayap",  -- text adjusted for infobox         infobox spesies
	["P1672"] = "Sumber dari",   -- text adjusted for infobox         infobox spesies
  ["P3063"] = "Waktu kehamilan", -- text adjusted for infobox         infobox spesies
  ["P1034"] = "Makanan utama",  -- text adjusted for infobox         infobox spesies
  ["P4000"] = "Jenis buah",   -- text adjusted for infobox         infobox spesies
	["P2067"] = "[[Massa|Berat]]",   -- text adjusted for infobox         infobox spesies, infobox orang
--[[
  ["P2348"] = "Rentang fosil:", -- text adjusted for infobox         infobox spesies (jangan hapus tanda titik dua)
	["P40"]  = "Fills",        -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P69"]  = "Educació",       -- text adjusted for infobox         infobox: persona 
	["P97"]  = "Títol",        -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P102"] = "Partit",        -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P138"] = "Epònim",        -- text adjusted for infobox         infobox: all
	["P161"] = "Papers destacats",   -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P166"] = "Premis",        -- text adjusted for infobox         infobox: all
	["P412"] = "Veu",         -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P421"] = "Fus horari",      -- text adjusted for infobox         infobox: geogr.política
	["P737"] = "Influències",     -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P742"] = "Altres noms",     -- text adjusted for infobox         infobox: all
	["P800"] = "Obres destacables",  -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P802"] = "Alumnes",       -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P1038"] = "Parents",       -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P1066"] = "Professors",      -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P1412"] = "Llengua",       -- text adjusted for infobox         infobox: all
	["P1559"] = "Nom original",     -- text adjusted for infobox         infobox: all
	["P2044"] = "Altitud",       -- text adjusted for infobox         infobox: indret, geogr.política
	["P2852"] = "Telèfon d'emergències", -- text adjusted for infobox        infobox: geogr.política
	["P3373"] = "Germans",       -- text adjusted for infobox         infobox: persona
	["P4628"] = "Genoma",
	["Q7566"] = "Pares",        -- en:parents                infobox: persona
	["Q1921834"] = "Característiques", -- en:characteristics            infobox: all
	["Q959782"] = "Excavacions",    -- en:(archeologicl) excavations       78infobox: indret
	["T0001"] = "i",          -- en:and (conjunction in lists)       infobox: all
	["T0002"] = "sense valor",     -- en:no value (as a property value)     infobox: all
	["T0003"] = "nou càrrec",      -- en:new position (no value in P39/P1365)  infobox: all
	["T0004"] = "eliminació càrrec",  -- en:ended position (no value in P39/P1366) infobox: all
	["T0005"] = "data desconeguda",   -- en:unknown date (as a property value)   infobox: all
	["T0006"] = "valor desconegut",   -- en:unknown value (as a property value)  infobox: all
	["T0007"] = "Descobriment del cos", -- en:discovery of body           infobox: persona
	["T0008"] = "Es coneix per",    -- en:known by                infobox: persona
	["T0009"] = "Idees notables",    -- en:remarkable ideas (philosophers, etc.) infobox: persona
	["T0010"] = "Període en servei",  -- en:Period in service (military)      infobox: persona
	["T0011"] = "Supressió del culte", -- en:end of worship (religion)  infobox: persona
	["T0012"] = "Continuadors",     -- en:disciples, followers (phil. relig, ..) infobox: persona
	["T0013"] = "Equip actual",     -- en:present team (sports)         infobox: persona
	["T0014"] = "Retirada",       -- en:professional withdrawn (sports)    infobox: persona
	["T0015"] = "Estudiants notables",
	["T0016"] = "Altres estudiants notables",
	["T0017"] = "Assessorament acadèmic",
	["T0018"] = "Situació judicial",
	["T0019"] = "Enaltiment",
	["T0020"] = "Història i celebracions",
	["T0021"] = "Cota inicial",     -- en:starting spot height (river, walk)   infobox: indret
	["T0022"] = "Cota final",      -- en:ending spot height (river, walk)    infobox: indret
	["T0023"] = "Mars contigus",    -- en:adjacent seas (each side of a strait) infobox: indret
	["T0024"] = "Ciutats riberenques", -- en:riverside cities (of body of water)  infobox: indret
	["T0025"] = "Element vertebrador", -- en:linking element (item and its environment) infobox: indret
	["T0026"] = "Cims destacats",    -- en:highlighted summits          infobox: indret
	["T0027"] = "Cota inicial",     -- en:starting spot height (river, walk)   infobox: indret
	["T0028"] = "Cota final",      -- en:ending spot height (river, walk)    infobox: indret
	["T0029"] = "Ciutat més propera",  -- en:nearest city              infobox: indret
	["T0030"] = "Mesures i indicadors", -- en:measures and indicators (section)   infobox: indret
	["T0031"] = "Mitjana de precipitacions", -- en:rainfall average         infobox: indret
	["T0032"] = "Congelació",      -- en:freezing                infobox: indret
	["T0033"] = "Tipus cascada",    -- en:Typus of waterfall (shape)       infobox: indret
	["T0034"] = "Alçada cascada",    -- en:Waterfall height (full falls)     infobox: indret
	["T0035"] = "Salt més llarg",    -- en:highlighted summits          infobox: indret
	["T0036"] = "Dificultat",      -- en:difficulty (for tracks, climb,..)   infobox: indret
	["T0037"] = "Cultura/pobladors",  -- en:cultural/ethnic roots         infobox: indret
	["T0038"] = "Tipus d'erupció",   -- en:kind of eruption (volcanic)      infobox: indret
	["T0039"] = "Última erupció",    -- en:last eruption (volcanic)        infobox: indret
	["T0040"] = "Pistes",        -- en:pistes (ski piste plural)       infobox: indret
	["T0041"] = "Ruta normal",     -- en:main itinerary (GR, trail, pathfoot)  infobox: indret
	["T0042"] = "Etapes",        -- en:stages (GR, trail, pathfoot)      infobox: indret
	["T0043"] = "Enllaç altres senders", -- en:link to other trails (GR, pathfoot)  infobox: indret
	["T0044"] = "Separació mínima"   -- en:minimum separation (straits)      infobox: indret
--]]
}

-- Correccions d'etiquetes de forma adequada per a una infotaula (paràmetre label)
-- S'usa a function claim amb case=infoboxlabel

local infoboxlabels = {
    ["-"] = "''tanpa takson''",
	["capital"] = "ciutat",
	["comunitat autònoma"] = "autonomia",
	["departament francès"] = "departament",
	["districte francès"] = "districte",
	["estat federat alemany"] = "estat federat",
	["estat sobirà"] = "estat",
	["reialme de la Commonwealth"] = "estat",
	["república"] = "estat",
	["zona de govern local d'Austràlia"] = "govern local"
}

-- Canvis en valors necessaris per a una infotaula (paràmetre data)

local infoboxdata = {
	["Bach Werke Verzeichnis"] = "BWV",
	["desplaçament estàndard"] = "estàndard",
	["desplaçament en rosca"] = "en rosca",
	["desplaçament màxim"] = "màxim",
	["tonatge de pes mort"] = "DWT",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica"] = "CINZ",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica"] = "CINB",
	["Codi Internacional de Classificació i Nomenclatura de Virus"] = "CICNV",
	["Codi Internacional de Nomenclatura per a Plantes Cultivades"] = "CINPC",
	["Codi Internacional de Nomenclatura de Bacteris"] = "CINBa",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (edició Viena)"] = "CINB (edició Viena)",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (edició Tòquio)"] = "CINB (edició Tòquio)",
	["Codi Internacional de Nomenclatura Botànica (edició Saint Louis)"] = "CINB (edició Saint Louis)",
	["International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (edició Melbourne)"] = "CINB (edició Melbourne)",
	["gènere masculí"] = "masculí",
	["gènere femení"] = "femení",
	["Microsoft Windows"] = "Windows",
	["Mòdul de comandament i servei Apollo"] = "CSM",
	["Mòdul lunar Apollo"] = "LM",
	["Berkeley Open Infrastructure for Network Computing"] = "BOINC",
	["enlairament"] = "Nau d'arribada",
	["aterratge"] = "Nau de retorn",
	["Advanced Packaging Tool"] = "APT",
	["GNU General Public License"] = "GNU GPL",
	["Common Development and Distribution License"] = "CDDL",
	["Associació de Tennistes Professionals"] = "ATP",
	["Unió Centreamericana de Futbol"] = "UNCAF",
	["Federació de futbol del sud-est d'Àsia"] = "AFF",
	["Federació de futbol de l'Oest d'Àsia"] = "WAFF",
	["eslora"] = "LOA",
	["eslora de flotació"] = "LWL",
	["Estació Espacial Internacional"] = "EEI",
	["Marina dels Estats Units d'Amèrica"] = "US Navy",
	["Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine"] = "K.u.K. Marine",
	["escala d'huracans de Saffir-Simpson"] = "SSHS",
	["classificació de tifons JMA"] = "JAM",
	["classificació de ciclons IMD"] = "IMD",
	["classificació de ciclons MF"] = "MFR",
	["classificació de ciclons BOM/FMS"] = "BOM/FMS",
}

-- Codi de funcions de suport

local function fixInfoboxLabel(label)
	local lang = mw.language.getContentLanguage()
	label = lang:lcfirst(label)
	if infoboxlabels[label] then
		label = infoboxlabels[label]
	else
		label = string.gsub(label, " de .+", "")
		label = string.gsub(label, " dels? .+", "")
		label = string.gsub(label, " d'.+", "")
		label = string.gsub(label, " %(.+", "")
		if label == 'estat' then
			label = 'estat federat'
		end
	end
	
	return lang:ucfirst(label)
end

local function fixInfoboxData(label)
	if infoboxdata[label] then
		label = infoboxdata[label]
	else
		label = string.gsub(label, "^[eE]stació de ", "")
		label = string.gsub(label, "^[eE]stació d'", "")
		label = string.gsub(label, "^[eE]stació del ", "el ")
	end
	
	return label
end

-- Return exported functions
return {
	infoboxLabelsFromId = infoboxLabelsFromId,
	fixInfoboxLabel = fixInfoboxLabel,
	fixInfoboxData = fixInfoboxData,
	}