Matt Groening

pemeran laki-laki asal Amerika Serikat

Matt Groening ( lahir di Portland, Oregon, AS pada tanggal 15 Februari 1954) adalah seorang penggambar, ilustrator dan animator Amerika Serikat. Ia terutama terkenal berkat serial The Simpsons dan Futurama yang diciptakannya.

Karier Matt Groening bermula dengan cerita komiknya Life in Hell yang ia gambar pada tahun 1978.