Dr. Manjula Anwar adalah pakar bahasa Bengali yang penting. Ia menerjemahkan berbagai telegram kemerdekaan di Chittagong yang menyatakan kemerdekaan Pakistan Timur dari Pakistan sebagai Bangladesh pada tahun 1971.[1] Telegram berisi deklarasi Sheikh Mujibur Rahman didapat oleh pelajar di Chittagong. Pesan tersebut diterjemahkan ke bahasa Bengali oleh Dr. Manjula Anwar.

ReferensiEdit

  1. ^ Rahman, M: "Bangladesh Today", page 49. News and Media Ltd, 1978