Mala-mala

Mala-mala adalah sejenis puisi berbentuk ajakan atau seruan, tidak bersajak dan jumlah baris tidak ditentukan. Mala-mala merupakan puisi terbentuk seruan untuk menyampaikan pengumuman atau maklumat yang terdapat di Gorontalo.[1] Berikut ini diberikan contoh mala-mala yang digunakan dalam sebuah perkawinan.[1]

Utiya momala-mala, saya berseru
bangima'o bangi, bukalah buka.

ReferensiSunting

  1. ^ a b Hinta, Ellyana G (2005). Tinilo Pa'Ita,Naskah Puisi Gorontalo: Sebuah Kajian Filologis. Jakarta: Djambatan. hlm. 45. ISBN 979-428-596-X.