Buka menu utama

La Hire adalah seorang pemedang tingkat juara di Frankia. Dia menguasai daerah Patay. Dia pernah berperang bersama Jeanne d'Arc.

Daerah Patay sendiri (Sebelum ditaklukan) merupakan daerah perbatasan Briton dan Frankia. Sering sekali terjadi perang.

Perang PataySunting

Jeanne d'Arc meminta pertolongan kepada La Hire untuk membantunya, La Hire pun ikut berperang. Perang Patay melibatkan dua belah pihak dan beberapa tokoh.

Pihak Briton

Sir John Fastolf
Sir John Talbot, first Earl of Shrewburry.

Pihak Frankia

Jeanne d'Arc
La Hire
Jean Poton de...
Gilles de Rais

Mereka pun mulai berperang, La Hire berniat menghancurkan tiga istana British. La Hire berhasil menghancurkan satu istana. British mengatakan "Prancis menghancurkan istana kami"

Melihat ini, Fastolf berkata
"Cukup untuk ini. Aku akan membuat keputusan dengan Jeanne d'Arc. Aku datang untuk mu Jeanne d'Arc."