Klaudius

halaman disambiguasi Wikimedia

Klaudius adalah nama orang Romawi. Dapat merujuk kepada:

  1. Claudius, Kaisar Romawi
  2. Klaudius Lisias, kepala pasukan Romawi yang mengawal Rasul Paulus ketika berada di tanah Israel