Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah merupakan karya terakhir yang ditulis oleh Abdullah bin Abdulkadir Munsyi. Dalam karyanya ini Abdullah menceritakan pelayarannya dari Singapura sampai ke Jeddah, dan terus ke Mekkah. Dalam bentuk yang sudah disingkat, kisah ini diterbitkan dalam majalah Cermin Mata di Singapura tahun 1858-1859, dalam tiga bagian.

Cukup lama kisah ini tidak diterbitkan dengan lengkap dalam bahasa Melayu. Versi di majalah Cermin Mata, yang diterbitkan lembaga misionaris Protestan, hanya mencatat perjalanan Abdullah sampai tepat sebelum menginjak pantai Jeddah. Klinkert, seorang sarjana Belanda, menerbitkan terjemahan Belanda yang lebih lengkap berdasarkan salinan manuskrip yang diperoleh dari penerbit di Singapura. Dengan judul Kisah ke Judah kemudian dia menerbitkan pula edisi Melayu pada tahun 1889, tetapi kali ini didasarkan pada terbitan Cermin Mata.

Tahun 1964 edisi suntingan Kassim Ahmad diterbitkan di Kuala Lumpur. Amin Sweeney menyunting pula edisi baru dalam Karya Lengkap Abdullah bin Abdulkadir Munsyi: Jilid 1, yang diterbitkan di Jakarta tahun 2005.

Rujukan sunting

  • Sweeney, Amin (2005). "Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah". Karya Lengkap Abdullah bin Abdulkadir Munsyi. Kepustakaan Populer Gramedia/École française d’Extrême-Orient. 

Pranala luar sunting