Abu Muhammad Khalaf bin Hisyam bin Tsa'lab bin Khalaf bin Tsa'lab bin Hasyim bin Tsa'lab bin Daud bin Muqsim bin Ghalib al-Asadi al-Baghdadi al-Bazzar (Arab: أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب الأسدى البغدادي البزار), atau lebih dikenal sebagai Khalaf bin Hisyam (lahir pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 229 H).[1] Ia merupakan salah satu perawi qira'at Salim dari Hamzah, tetapi ia memilih qira'atnya sendiri dan menjadi Imam Qira'at Kesepuluh dari Imam Qira'at Sepuluh.

Khalaf
Khalaf bin Hisyam
Kun-yahAbu Muhammad
NamaKhalaf
NasabBin Hisyam bin Tsa'lab bin Khalaf bin Tsa'lab bin Hasyim bin Tsa'lab bin Daud bin Muqsim bin Ghalib
Nisbahal-Asadi al-Baghdadi al-Bazzar
KebangsaanArab
FirkahSunni
Minat utamaQira'at al-Qur'an

Guru-gurunya sunting

  • Salim bin Isa dari Hamzah
  • Abdurrahman bin Abi Hammad dari Hamzah
  • Ya'qub bin Khalifah al-A'sya
  • Abu Zaid Sa'id bin Uwais al-Anshari dari al-Mufadhdhal adh-Dhabbi

Referensi sunting

  1. ^ الإمام العاشر خلف بن هشام البزار البغدادي