Khaibar (bahasa Arab:خیبر) adalah sebuah tempat dengan jarak kira-kira 160 km dari Madinah, Saudi Arabia, dimana ibu kotanya pada masa sekarang adalah kota al-Syuraif. Benteng Khaibar pada masa-masa permulaan Islam adalah tempat tinggal warga Yahudi. Pengingkaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan kerja sama mereka dengan kaum Musyrikin Mekah pada perang Ahzab menjadi penyebab bagi terkobarnya perang Ahzab pada tahun ke-7 H antara tentara Islam dan penduduk di daerah Khaibar. Pada perang ini, daerah Khaibar berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin.