Kerajaan Yawana atau Yona merupakan kerajaan yang berada di wilayah India Barat, bersama dengan kerajaan Sindhu, Madra, Kekeya, Gandhara and Kamboja seperti yang diuraikan dalam Mahābhārata. Dalam catatan sejarah, nama tersebut merujuk kepada Yunani atau Arab, yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahpahaman. Kemudian Kerajaan Yawana dalam Mahābhārata dianggap sebagai koloni bangsa Yunani di wilayah India Barat.