Juba

halaman disambiguasi Wikimedia

Juba adalah nama bagi:

Juba bisa merujuk ke tempat-tempat berikut:

Juba bisa merujuk ke hal-hal berikut: