Jan Anne Jonkman

Politikus asal Belanda

Mr. Jan Anne Jonkman (13 September 1891 – 27 Juni 1976) adalah politikus Belanda dari Partai Buruh.

Jan Anne Jonkman (1946)

Jonkman adalah seorang ahli Hindia Belanda yang menjadi menteri wilayah seberang lautan dalam Kabinet Beel I dan kemudian ketua Eerste Kamer. Di Hindia Belanda, ia termasuk tokoh progresif yang bergabung dalam majalah De Stuw. Sebagai menteri, ia harus berurusan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia mencoba menempuh jalan yang realistik, yang berupaya mengadakan perjanjian dengan Republik Indonesia. Akhirnya dihasilkan Persetujuan Linggarjati pada tahun 1946, tetapi dinodai oleh Agresi Militer Belanda I.

Setelah masa jabatannya habis, ia menjadi ketua senat yang dihormati dalam waktu yang cukup lama.

Didahului oleh:
Johann Heinrich Adolf Logemann
Menteri Wilayah Seberang Lautan
1946-1947
Diteruskan oleh:
Louis Joseph Maria Beel
Didahului oleh:
Louis Beel
Menteri Wilayah Seberang Lautan
1947
Diteruskan oleh:
Lubbertus Götzen
Didahului oleh:
Lubbertus Götzen
Menteri Wilayah Seberang Lautan
1948
Diteruskan oleh:
Maan Sassen
Didahului oleh:
Roelof Kranenburg
Ketua Eerste Kamer
1951-1966
Diteruskan oleh:
Jannes Pieter Mazure