Republik Soviet (sistem pemerintahan) - Bahasa lain