Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia: Perbedaan revisi

# Kemerdekaan dan keamanan badan
# Diakui kepribadiannya
# Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hokumhukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
# Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
# Mendapatkan asylum
# Mendapatkan pendidikan
# Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
# Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
 
== Sambutan ==
38.418

suntingan