Surah Al-Baqarah: Perbedaan revisi

6 bita dihapus ,  2 tahun yang lalu
k
Bot: Penggantian teks otomatis (-duka cita +dukacita)
k (Bot: Perubahan kosmetika)
k (Bot: Penggantian teks otomatis (-duka cita +dukacita))
* Dan Allah tiada segan menjadikan perumpamaan berupa hal sederhana ataupun hal yang sangat rumit tentang ini; Adapun orang-orang beriman, maka mereka meyakini bahwa perumpamaan itu adalah Kebenaran dari Tuhan mereka, sementara itu orang-orang yang kafir mengatakan: "Apakah tujuan Allah membuat perumpamaan semacam ini?" melalui perkara ini terdapat banyak yang Dia liarkan, serta melaui perkara ini pula terdapat banyak yang Dia bimbing. Dia tiada yang dibiarkan Allah melalui perkara ini melainkan golongan fasik; orang-orang yang melanggar perjanjian Allah yang telah ditegaskan, serta orang-orang yang merusak secara sembarangan terhadap hal-hal yang Allah perintahkan, maupun orang-orang yang memperbuat kekacauan di muka bumi, demikianlah golongan yang celaka. (Ayat:26-27)
* Mengapakah kalian mengingkar terhadap Allah? padahal kalian tadinya merupakan sesuatu yang mati lalu Allah yang menghidupkan kalian kemudian Dialah yang mematikan kalian; serta Dialah yang akan menghidupkan kalian kembali. Dan kepada Dia, kelak kalian berpulang.<br>Dialah Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang berada di bumi untuk kalian, kemudian Dia berkehendak menuju langit, sehingga Dia jadikan tujuh langit; sungguh Dialah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu. (Ayat:28-29)
* Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sungguh Aku hendak menghadirkan di bumi, sosok kepercayaan" mereka mengatakan: "Mengapakah Engkau hendak menghadirkan sosok yang akan mengadakan kekacauan disana; maupun yang akan menumpahkan darah? sementara kami memuliakan serta memuja-muji Engkau seraya menguduskan Engkau?" Dia berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui hal yang tidak kalian ketahui".<br>kemudian Dia mengajarkan Adam tentang penamaan segala sesuatu, lalu Dia menghadirkan ia di hadapan para malaikat <br>kemudian Dia berfirman: "Jelaskan kepada Aku tentang nama-nama untuk hal-hal yang demikian itu jika kalian memang golongan yang sanggup!" mereka berkata: "Dipermuliakanlah Engkau, tiada pengetahuan kami melainkan hal-hal yang telah Engkau beritahukan kepada kami; sebab Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." <br>Dia berfirman: "Wahai Adam, jelaskan kepada mereka tentang nama-nama untuk hal-hal yang demikian itu" tatkala ia telah menjelaskan kepada mereka tentang nama-nama untuk hal-hal yang demikian itu, Dia berfirman: "Belumkah Aku berfirman kepada kalian bahwa Aku mengetahui rahasia langit maupun bumi, serta Aku mengetahui hal yang kalian ungkapkan maupun hal yang kalian pendam?" <br>ketika Kami berfirman kepada golongan malaikat: "Rendahkan diri kalian terhadap Adam!" maka golongan tersebut merendah diri terkecuali Iblis, makhluk ini berlaku enggan seraya meninggikan diri; dan makhluk ini merupakan golongan kafir.<br>Dan Kami berfirman: "Wahai Adam, menetaplah kamu serta istrimu di Surga ini, serta makanlah hidangan berlimpah yang kalian sukai disana, tetapi jangan dekati pohon ini, yang dapat mengakibatkan kalian termasuk golongan yang zalim.<br>lalu keduanya diperdaya oleh setan sehingga diubah dari keadaan semula, kemudian Kami berfirman: "Turunlah kalian! sebagian kalian menjadi musuh terhadap sebagian lain, dan untuk kalian terdapat tempat kediaman di bumi beserta hiburan sampai waktu yang ditentukan," maka Adam menerima beberapa Penegasan dari Tuhannya, lalu Allah mengasihani ia; Sungguh Dialah Yang Maha Mengasihani, Maha Penyayang.<br>Kami berfirman: "Turunlah kalian semua dari tempat ini! kemudian apabila Bimbingan dari Aku telah tersampaikan kepada kalian maka barangsiapa menuruti BimbinganKu itu niscaya kelak tiada kegelisahan melanda mereka serta mereka tiada berduka citaberdukacita.<br>Adapun orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, orang-orang itu merupakan golongan penghuni Neraka; orang-orang itu disana selamanya." (Ayat:30-39)
* : "Wahai Bani Israel, sadarilah KebaikanKu yang telah Kuanugerahkan untuk kalian; maka tepatilah perjanjian kalian kepada Aku niscaya Aku tepati perjanjianKu kepada kalian; dan hanya kepada Aku kalian harus mengabdi! serta berimanlah terhadap hal yang telah Aku hadirkan untuk menggenapi hal yang berada pada diri kalian, oleh sebab itu janganlah kalian bersegera mengingkari hal tersebut serta menukar ayat-ayatKu untuk barang duniawi yang rendah; dan hanya kepada Aku, kalian harus bertakwa! oleh sebab itu jangan membaurkan Kebenaran dengan kesia-siaan serta jangan menutupi Kebenaran itu sementara kalian mengetahui; maka dirikan shalat, tunaikan zakat serta patuhlah bersama golongan yang patuh! <br>Mengapakah kalian menyuruh manusia lain tentang ibadah kalian, sedang kalian melupakan diri kalian sendiri padahal kalian membaca Al-Kitab? lalu tidakkah kalian berpikir?" <br>Tekunilah kesabaran serta shalat, bahwasanya perkara yang demikian sangat sulit terkecuali bagi golongan berpendirian yang meyakini bahwa kelak golongan tersebut bertemu dengan Tuhan mereka, dan golongan tersebut akan berpulang kepada Dia.<br>: "Wahai Bani Israel, sadarilah KebaikanKu yang telah Kuanugerahkan untuk kalian; bahwa Akulah yang mengistimewakan kalian melampaui semesta alam; maka takutilah sebuah Hari ketika seseorang tidak berpengaruh sedikitpun terhadap seorang yang lain; serta ketika tiada diperkenan segala perantaraan, serta tiada diterima segala tebusan daripadanya, dan tiada yang akan memperoleh bantuan."<br>Dan telah Kami selamatkan diri kalian terhadap bala tentara Fir'aun yakni mereka yang menimpakan perlakuan kejam terhadap diri kalian, mereka menyembelih anak-anak kalian yang laki-laki, serta mereka membiarkan hidup anak-anak kalian yang perempuan, sungguh dalam hal tersebut terdapat ujian besar dari Tuhan kalian.<br>Dan telah Kami belah lautan untuk kalian, lalu Kami selamatkan kalian, serta telah Kami tenggelamkan para pengikut Fir'aun sedang kalian sendiri menyaksikan.<br>Dan telah Kami temui Musa selama empat puluh malam, lalu kalian menghendaki anak sapi sepeninggal dirinya sehingga kalian termasuk golongan yang zalim; kemudian Kami maklumi diri kalian supaya kalian bersyukur.<br>Dan telah Kami serahkan kepada Musa; Al-Kitab beserta Al-Furqan, supaya kalian terbimbing.<br>ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri akibat kalian menghendaki anak sapi; maka bertaubatlah kepada Pembentuk diri kalian serta bunuhlah diri kalian sendiri, bahwa hal yang demikian itu merupakan lebih baik untuk kalian di sisi Pembentuk diri kalian; sehingga Allah akan mengasihani kalian; sungguh Dialah Yang Maha Mengasihani, Maha Penyayang".<br>sewaktu kalian mengatakan: "Wahai Musa, kami takkan percaya kepada dirimu sebelum kami memandang Allah secara nyata." kemudian kalian disambar halilintar, ketika kalian bersaksi, kemudian Kami bangkitkan kalian sesudah kalian mati supaya kalian bersyukur.<br>serta telah Kami naungi kalian dengan awan, serta Kami turunkan untuk kalian, manna beserta salwa, :"Makanlah hidangan bermanfaat yang telah Kami anugerahkan untuk kalian" Akan tetapi mereka tidaklah berlaku zalim terhadap Kami; melainkan merekalah yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri.<br>Ketika Kami berfirman: "Masukilah negeri ini, serta makanlah hidangan berlimpah yang kalian sukai disana! serta masukilah gerbangnya disertai sikap merendah diri, serta katakanlah: "Merdeka!" niscaya Kami mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, serta kelak akan Kami limpahkan untuk golongan yang berperilaku baik." Namun orang-orang yang berlaku zalim mengganti ucapan dengan perkara yang tidak diserukan kepada mereka; oleh sebab itu Kami timpakan bencana dari langit kepada orang-orang yang zalim itu lantaran mereka telah berlaku sembarangan.<br>Tatkala Musa memohonkan air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: "Pukulah batu itu mempergunakan tongkatmu" lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air; Dan setiap kelompok telah mengetahui tempat minum mereka, :"Makanlah serta minumlah rezeki Allah! maka jangan berkeliaran di muka bumi untuk mengacau!"<br>dan ketika kalian berkata: "Wahai Musa, kami tidak betah dengan satu jenis makanan saja; oleh sebab itu mohonkan untuk kami kepada Tuhanmu supaya Dia memberikan untuk kami, berupa hasil yang ditumbuhkan tanah yakni sayur-mayur, ketimun, bawang putih, biji-bijian, serta bawang merah!" ia berkata: "Apakah kalian menghendaki hal yang duniawi sebagai ganti hal yang lebih baik? maka pergilah kalian ke suatu kota! pasti kalian memperoleh barang yang kalian kehendaki itu." kemudian orang-orang itu diliputi kenistaan serta kesukaran, dan mereka memicu Kemurkaan dari Allah; hal ini lantaran mereka mengingkari ayat-ayat Allah, serta mereka membunuh para nabi secara sembarangan; hal ini akibat mereka berlaku durhaka serta melanggar batas. (Ayat:40-61)
* Sesungguhnya orang-orang beriman, kelompok Yahudi, kelompok Nasharani maupun kelompok Shabiin; yang mereka mengimani Allah beserta Hari Akhir; serta mereka memperbuat kebaikan, dan kelak mereka akan menerima upah di sisi Tuhan mereka; kelak tiada kegelisahan melanda mereka serta mereka tiada berduka citaberdukacita. (Ayat:62)
* Maka ketika Kami bersepakat dengan kalian, serta ketika Kami angkat sebuah bukit di atas kalian: "Berpedomanlah secara setia terhadap hal yang Kami serahkan kepada kalian, serta renungkan hal-hal yang terkandung didalamnya supaya kalian bertakwa." kemudian kalian berpaling terhadap hal demikian; sekiranya bukan karena Anugerah Allah serta KasihNya untuk kalian niscaya kalian termasuk golongan yang dilenyapkan;<br>dan kalian telah mengetahui tentang orang-orang di tengah-tengah kalian yang melanggar ketika Sabat, lalu Kami serukan kepada mereka: "Jadilah kalian kera yang hina!" maka Kami jadikan hal itu sebagai peringatan untuk orang-orang pada masa tersebut maupun untuk orang-orang yang datang setelahnya, serta sebagai pelajaran untuk golongan yang bertakwa.<br>dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Bahwasanya Allah memerintahkan kalian mempersembahkan seekor sapi betina." mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan diri kami sebagai bahan senda gurau?" ia berkata: "Aku berlindung kepada Allah daripada menjadikan diriku termasuk golongan bodoh." mereka berkata: "Mohonkan kepada Tuhanmu untuk diri kami, kiranya Dia menjelaskan kepada kami; bagaimanakah itu?" ia berkata: "Sungguh Dia berfirman bahwa sapi betina itu tidaklah tua serta tidaklah muda; melainkan pertengahan antara keduanya; maka laksanakan hal yang diperintahkan kepada kalian" mereka berkata: "Mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, kiranya Dia menjelaskan kepada kami tentang warnanya." ia berkata: "Sungguh Dia berfirman bahwa sapi betina itu merupakan sapi betina berwarna kuning cerah yang mengagumkan bagi golongan yang memandang." mereka berkata: "Mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, kiranya Dia menjelaskan kepada kami bagaimanakah itu? sebab sapi itu tampak samar bagi kami; dan sekiranya Allah perkenan, kami pasti akan terbimbing" ia berkata: "Sungguh Dia berfirman bahwa demikian itu merupakan sapi betina yang belum pernah dipakai untuk mengolah tanah serta tidak pula untuk mengairi tanaman, yang dalam keadaan sehat serta tidak bercela." mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menjelaskan itu secara tepat." kemudian mereka mempersembahkan demikian itu, dan mereka hampir tidak melaksanakan.<br>Dan ketika kalian membunuh seorang manusia lalu kalian saling tuduh menuduh tentang perkara itu, sehingga Allah yang menyingkapkan hal yang kalian sembunyikan, maka Kami berfirman: "Pukulkan demikian itu dengan sebagiannya!" Demikianlah Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, lalu Dia memperlihatkan kepada kalian, ayat-ayatNya, supaya kalian merenungkan; setelah itu kalbu kalian menjadi keras sebagaimana batu, bahkan lebih keras padahal di antara batu-batu itu terdapat sungai-sungai yang terpancar daripadanya; bahwa di antara hal yang demikian sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya serta di antara hal yang demikian sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut terhadap Allah. Dan Allah tidak lengah tentang perkara yang kalian lalaikan. (Ayat:63-74)
* Apakah kamu mengharapkan mereka akan percaya kepada dirimu, padahal segolongan dari mereka mendengar Penegasan Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sementara mereka menyadari? maka sewaktu mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami pun telah beriman," tetapi ketika mereka berada dengan sesama mereka, mereka itu mengatakan: "Apakah kalian menceritakan kepada mereka tentang hal-hal yang telah dijelaskan Allah kepada kalian, supaya dengan demikian mereka dapat memperdebatkan di hadapan Tuhan kalian; tidakkah kalian mengerti?" tidakkah mereka itu mengetahui bahwa Allah Maha Mengetahui hal-hal yang mereka sembunyikan maupun hal-hal yang mereka nyatakan? bahwa di antara mereka ada kelompok ''ummi'' yang tidak mengetahui Al-Kitab melainkan kisah karangan belaka; sehingga mereka tidak lain hanya menduga-duga. (Ayat:75-78)
* Terdapat sebagian besar golongan pewaris Al-Kitab yang mengingini sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian menuju kekafiran setelah kalian beriman, lantaran rasa dengki dalam diri mereka sendiri setelah Kebenaran telah jelas bagi mereka; oleh sebab itu maklumilah serta biarkanlah mereka, sampai Allah menghadirkan KeputusanNya sebab Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. (Ayat:109)
* Maka dirikan shalat serta tunaikan zakat; dan kebaikan apapun yang kalian usahakan untuk diri kalian tentu akan kalian peroleh pada sisi Allah. sebab Allah Maha Mengawasi hal-hal yang kalian lakukan (Ayat:110)
* Bahkan mereka mengatakan: "Tiada yang akan masuk surga selain Yahudi atau Nasharani" Demikian itu merupakan khayalan mereka; Katakanlah: "Tunjukkan jaminan kalian apabila kalian memang golongan yang layak" yang sebenarnya, orang-orang yang berserah pada Allah, sementara orang-orang tersebut memperbuat kebajikan maka upah untuk dirinya berada di sisi Tuhannya, kelak tiada kegelisahan melanda mereka serta mereka tiada berduka citaberdukacita.<br>Dan golongan Yahudi mengatakan: "Orang-orang Nasharani tidak berdasar atas sesuatupun" sementara itu golongan Nasharani mengatakan: "Golongan Yahudi tidak berdasar atas sesuatupun" padahal mereka mempelajari Al-Kitab; Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan hal yang semisal ucapan mereka itu, kelak Allah yang akan mengadili mereka pada Hari Kebangkitan, mengenai hal yang mereka perselisihkan. (Ayat:111-113)
* Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk menyebut NamaNya disana, serta berupaya meruntuhkan yang demikian? orang-orang itu tiada patut masuk ke dalamnya, kecuali dengan rasa takut; orang-orang itu mendapat kehinaan di dunia maupun di Akhirat; orang-orang itu mendapat Azab yang pedih. (Ayat:114)
* Bahwasanya Milik Allah, timur maupun barat; maka kemanapun kalian menghadap di sana terdapat Kehadiran Allah, sungguh Allah Maha Menaungi, Maha Mengetahui. (Ayat:115)
* Atau sebagaimana orang yang melintasi sebuah negeri yang reruntuhannya telah menutupi atapnya; orang itu mengatakan: "Bagaimanakah Allah menghidupkan keadaan yang semacam ini setelah mati?" maka Allah mematikan orang itu selama seratus tahun kemudian Dia menghidupkan orang itu kembali.<br>Dia berfirman: "Berapa lama kamu berada di sini?" orang itu mengatakan: "Aku berada disini sehari atau setengah hari" Dia berfirman: "Sebenarnya kamu telah berada di sini selama seratus tahun; maka perhatikan makanan serta minumanmu itu yang tiada berganti serta perhatikan keledaimu itu, Kami akan memperlihatkan kepada dirimu pertanda Kami untuk umat manusia; serta perhatikan tulang belulang keledai itu kemudian Kami menyusun itu kembali, lalu Kami melapisi hal demikian dengan daging" Tatkala hal ini telah jelas baginya. orang itu berkata: "Aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu." (Ayat:259)
* Dan ketika Ibrahim berkata: "Wahai Tuhanku, perlihatkan kepada diriku tentang cara Engkau menghidupkan sesuatu yang mati" Dia berfirman: "Belumkah kamu beriman?" ia berkata: "Tidak demikian, akan tetapi supaya kalbuku tetap." Dia berfirman: "Bawalah empat ekor burung lalu cincanglah itu kemudian letakkan masing-masing di suatu bukit berupa satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggilah mereka sehingga mereka datang kepada dirimu dengan segera" serta ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. (Ayat:260)
* Perumpamaan keadaan orang-orang yang menginfaqkan harta benda untuk Kehendak Allah, serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji; Allah melimpahkan rezeki kepada orang yang Dia perkenan. Dan Allah Maha Menaungi, Maha Mengetahui.<br>Orang-orang yang menginfaqkan harta benda untuk Kehendak Allah, kemudian mereka tidak mengiringi yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberian itu serta bukan untuk menyakiti, mereka itu memperoleh upah di sisi Tuhan mereka, kelak tiada kegelisahan melanda mereka serta mereka tiada berduka citaberdukacita.<br>ucapan yang baik serta pemaafan merupakan lebih baik dibanding sedekah yang diiringi keburukan; sungguh Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. (Ayat:261-263)
* Wahai orang-orang yang beriman, jangan menghapus sedekah kalian dengan menyebut-nyebut ataupun untuk menyakiti, serupa dengan orang yang menginfaqkan harta karena riya terhadap umat manusia sementara orang itu tidak beriman kepada Allah beserta Hari Akhir; maka perumpamaan keadaan orang itu serupa batu licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu dilanda hujan lebat lalu itu menjadi bersih, mereka itu tidak menghasilkan apapun dari hal-hal yang diusahakan. Dan Allah tidaklah membimbing golongan kafir,<br> sedangkan perumpamaan orang-orang yang menginfaqkan hartanya untuk mengharap perkenan Allah maupun untuk ketenangan jiwa mereka, adalah serupa dengan sebuah kebun yang berada di dataran tinggi tatkala hujan lebat melanda maka kebun itu menghasilkan buah yang berlipat ganda apabila hujan lebat tidak terjadi maka hujan gerimis mencukupi, sungguh Allah Maha Mengawasi hal-hal yang kalian lakukan.<br>Apakah salah seorang dari kalian ada yang ingin mempunyai kebun kurma serta anggur yang dialiri sungai-sungai di bawahnya juga disediakan bermacam-macam buah disana kemudian masa tua hadir pada orang itu, namun orang itu mempunyai keturunan yang masih kanak-kanak kemudian kebun tersebut ditumpas oleh angin keras yang bercampur api sehingga kebun tersebut terbakar; Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada kalian supaya kalian memikirkan. (Ayat:264-266)
* Wahai orang-orang yang beriman, infaqkan sebagian dari hasil usaha kalian yang bermanfaat maupun bagian yang Kami sediakan dari bumi untuk kalian, oleh sebab itu jangan memilih hal yang buruk lalu kalian infaqkan padahal kalian sendiri enggan mengambil hal demikian melainkan dengan menutup mata terhadapnya, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.<br>sedangkan setan mempertakuti kalian tentang kemiskinan serta menyuruh kalian berlaku jahat sementara Allah telah menyediakan pengampunan daripada Dia, beserta karunia untuk kalian, sungguh Allah Maha Menaungi, Maha Mengetahui. (Ayat:267-268)
* Allah menganugerahkan Hikmah kepada orang yang Dia perkenan, bahwa barangsiapa dianugerahi Hikmah, orang itu telah dianugerahi karunia yang berlimpah. Dan tiada yang memahami kecuali golongan yang berpemahaman baik. (Ayat:269)
* Apapun yang kalian infaqkan atau apapun yang kalian nazarkan maka sungguh Allah mengetahui hal tersebut; Tiada penolong untuk golongan yang zalim.<br>Apabila kalian menampakkan sedekah, maka itu adalah baik, sedangkan apabila kalian menyembunyikan itu serta kalian berikan kepada orang-orang membutuhkan maka menyembunyikan itu adalah lebih baik untuk kalian, sehingga Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, sungguh Allah Memahami yang kalian kerjakan.<br>Bukanlah dirimu yang membimbing mereka, melainkan Allah membimbing orang yang Dia kehendaki. Bahwasanya harta bermanfaat apapun yang kalian infaqkan maka upahnya untuk kalian sendiri, maka jangan menginfaqkan sesuatu melainkan karena mengharap perkenan Allah. Dan hal baik apapun yang kalian infaqkan niscaya akan dibalas untuk kalian serta kalian takkan dicurangi sedikitpun. (Ayat:270-272)
* Kepada golongan membutuhkan yang terikat untuk Ketentuan Allah; mereka tidak sanggup di bumi; golongan yang bodoh menyangka mereka itu kaya karena melindungi diri dari minta-minta, kalian mengenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka bahwa mereka takkan meminta kepada orang secara mendesak, sedangkan kebaikan apapun yang kalian infaqkan maka sungguh Allah Maha Mengetahui.<br>Orang-orang yang menginfaqkan harta benda mereka di malam maupun di siang hari secara tersembunyi atau tampak, maka mereka memperoleh upah mereka pada sisi Tuhan mereka, kelak tiada kegelisahan melanda mereka serta mereka tiada berduka citaberdukacita. (Ayat:273-274)
* Orang-orang yang mengambil riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran kesintingan; keadaan yang demikian akibat mereka mengatakan sungguh jual beli itu setara dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli serta Dia mengharamkan riba; <br>orang-orang yang telah disampaikan pengajaran dari Tuhan mereka lalu berhenti, maka yang telah diambilnya dahulu merupakan bagiannya maka urusannya kepada Allah; sedangkan orang-orang yang tetap mengulangi maka orang-orang itu merupakan golongan penghuni Neraka; orang-orang itu disana selamanya.<br>Allah menolak riba serta melimpahkan sedekah, sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap berada dalam kekafiran ataupun perbuatan dosa.<br>Bahwasanya orang-orang yang beriman, memperbuat kebajikan, mendirikan shalat serta menunaikan zakat, mereka akan memperoleh upah di sisi Tuhan mereka; kelak tiada kegelisahan melanda mereka serta mereka tiada berduka citaberdukacita.<br>Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka tinggalkan sisa riba jika kalian memang golongan beriman, apabila kalian tidak mematuhi perkara itu, ketahuilah bahwa Allah beserta RasulNya akan memerangi kalian. Sekiranya kalian bertaubat maka bagian kalian dalam harta kalian terdahulu; oleh sebab itu jangan kalian berlaku zalim supaya kalian tidak diperlakukan zalim; apabila orang itu berada dalam kesukaran maka tangguhkan sampai ia sanggup, dan bersedekah itu lebih baik untuk kalian sekiranya kalian mengetahui; serta takutlah menghadapi sebuah Hari ketika kalian semua diserahkan kepada Allah kemudian masing-masing diri diberi balasan sesuai dengan hal-hal yang telah orang-orang tersebut lakukan, sedang orang-orang tersebut tidak dicurangi sedikitpun. (Ayat:275-281)
* Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian mencatat itu serta hendaklah seorang pencatat menulis secara benar terhadap kalian, serta janganlah penulis enggan menuliskan itu, sebagaimana dengan yang diajarkan Allah maka hendaklah ia menulis, serta hendaklah orang yang berhutang itu memberitahukan kesepakatan, serta hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; serta janganlah ia sedikitpun mengurangi tentang kesepakatan itu.<br>jika orang yang berhutang itu merupakan orang yang tidak mengerti atau lemah akal atau orang yang tidak mampu memberitahukan maka hendaklah walinya memberitahukan secara jujur, serta dipersaksikan dua orang saksi laki-laki di antara kalian; apabila tak ada dua orang lelaki maka seorang lelaki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian perkenan supaya jika seorang lupa maka yang seorang lain mengingatkan.<br>Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil; serta janganlah kalian enggan mencatat kesepakatan itu, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar sampai batas waktu tertentu; hal demikian merupakan lebih adil di sisi Allah serta lebih menguatkan persaksian supaya mencegah persengketaan.<br>sementara jika kesepakatan itu dilakukan secara tunai yang kalian laksanakan di tengah-tengah kalian, maka tiada dosa pada kalian jika kalian tidak menulis hal itu; serta persaksikan apabila kalian bersepakat dalam berdagang, serta janganlah pencatat serta saksi saling menyulitkan, apabila kalian melakukan hal demikian maka itu merupakan suatu kefasikan pada diri kalian; <br>serta bertakwalah kepada Allah, sebab Allah yang mengajar kalian, sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<br>apabila kalian berada dalam perjalanan sedang kalian tidak mendapati seorang pencatat, maka hendaklah ada barang tanggungan; akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menepati kepercayaannya serta hendaklah orang itu bertakwa kepada Allah, Tuhannya; maka jangan menyembunyikan persaksian sebab barangsiapa menyembunyikan hal tersebut maka sungguh orang itu adalah orang yang berdosa kalbunya; sungguh Allah Maha Mengetahui hal-hal yang kalian lakukan. (Ayat:282-283)
* Milik Allah, segala yang berada di langit maupun di bumi; <br>maka sekiranya kalian menyatakan perkara-perkara yang berada di dalam diri kalian ataupun kalian menyembunyikan itu niscaya Allah akan memperhitungkan kalian terhadap diri kalian; maka Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki, serta Dia menghukum orang yang Dia kehendaki; sebab Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. (Ayat:284)