Bezaleel: Perbedaan revisi

8 bita dihapus ,  2 tahun yang lalu
== Catatan Alkitab ==
=== Kitab Keluaran ===
Dalam [[Keluaran 31|kitab Keluaran pasal 31]] ditetapkanTuhan menetapkan pembuat utama dan pembantu utama pembuatan Kemah Suci tersebut:
:''Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Lihat, telah Kutunjuk '''Bezaleel bin Uri bin Hur''', dari '''[[suku Yehuda]]''', dan telah Kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan, dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga; untuk mengasah batu permata supaya ditatah; untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga Aku telah menetapkan di sampingnya '''[[Aholiab|Aholiab bin Ahisamakh]]''', dari '''[[suku Dan]]'''; dalam hati setiap orang ahli telah Kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah Kuperintahkan kepadamu: Kemah Pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus; tepat seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya."''<ref>{{Alkitab|Keluaran 31:1-11}}</ref>
Dalam [[Keluaran 35:34]] dikatakan bahwa: ''"TUHAN menanam dalam hatinya [Bezaleel] dan dalam hati Aholiab bin Ahisamakh dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar"'' para pekerja yang membuat [[Kemah Suci]],<ref>{{Alkitab|Keluaran 35:34}}</ref> juga Bezaleel dan rekan-rekan sekerjanya "''telah dikaruniai TUHAN keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan TUHAN.''"<ref>[[Keluaran 36:1]]</ref>
 
Dalam [[Keluaran 35#Ayat 34|Keluaran 35:3436]], dikatakansetelah bahwa:mendapatkan ''"TUHANpetunjuk menanamdari dalamTuhan hatinyamengenai [Bezaleel]pembangunan danKemah dalam hati Aholiab bin Ahisamakh dari suku DanSuci, kepandaian untukmaka mengajar"''Musa paramemanggil pekerja'''Bezaleel''' yangdan membuatAholiab [[Kemahdan Suci]],<ref>{{Alkitab|Keluaransetiap 35:34}}</ref>orang jugayang Bezaleelahli, danyang rekan-rekandalam sekerjanyahatinya "''telah dikaruniaiditanam TUHAN keahlian dan pengertian, sehinggasetiap iaorang tahuyang melakukantergerak segala macam pekerjaanhatinya untuk mendirikandatang tempatmelakukan kudus,pekerjaan tepat menurut yang diperintahkan TUHANitu.''"<ref>{{Alkitab|[[Keluaran 36:1}}2]]</ref>
 
Setelah mendapatkan petunjuk dari Tuhan mengenai pembangunan Kemah Suci, maka "''Musa memanggil '''Bezaleel''' dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam TUHAN keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu.''"<ref>{{Alkitab|Keluaran 36:2}}</ref>
 
=== Kitab 1 Tawarikh ===