Surah Al-Baqarah: Perbedaan revisi

2 bita ditambahkan ,  4 tahun yang lalu
k
Bot: penggantian teks otomatis (- diantara, + di antara)
k (Bot: penggantian teks otomatis (- diantara, + di antara))
* Wahai Bani Israel, sadarilah KebaikanKu yang telah Kuanugerahkan untuk kalian bahwa Aku telah mengistimewakan kalian melampaui semesta alam <br>maka takutilah sebuah Hari ketika seseorang tidak berpengaruh sedikitpun terhadap seorang yang lain, juga takkan diterima tebusan apapun darinya serta takkan bermanfaat suatu perantaraan untuknya, dan mereka tidaklah memperoleh bantuan. (Ayat:122-123)
* Maka ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya melalui perintah-perintah, lalu ia menepati hal yang demikian. Dia berfirman: "Sungguh Aku akan menjadikan dirimu sebagai panutan bagi umat manusia" ia berkata: "Dan termasuk keturunanku?" Dia berfirman: "PerjanjianKu tidak berlaku untuk golongan yang zalim" <br>Dan ketika Kami menjadikan suatu Rumah sebagai tempat berkumpul untuk umat manusia maupun tempat yang aman, maka jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat; sungguh telah Kami perintahkan kepada Ibrahim serta Ismail: "Bersihkan RumahKu untuk golongan yang berkeliling, golongan yang singgah, golongan yang patuh maupun golongan yang tunduk." <br>serta ketika Ibrahim berdoa: "Wahai Tuhanku, jadikan negeri ini, sebuah negeri yang aman, serta karuniakan rezeki buah-buah untuk penduduknya yang beriman kepada Allah beserta Hari Akhir." Dia berfirman: "Dan untuk orang yang kafir pun Aku gembirakan untuk sementara waktu kemudian Aku akan mendesak orang itu memasuki Azab Neraka, yakni tempat kesudahan terburuk."<br>dan ketika Ibrahim mengangkat dasar-dasar Rumah itu, seraya diiringi Ismail: "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada diri kami, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. <br>Wahai Tuhan kami, jadikan kami, golongan yang berserah diri kepada Engkau, serta jadikan kaum keturunan kami sebagai umat yang berserah kepada Engkau serta tuntunlah kami tentang ibadah kami, serta kiranya kasihani kami oleh sebab Engkaulah Yang Maha Mengasihani, Maha Penyayang.<br> Wahai Tuhan kami, bangkitkan di tengah-tengah mereka; seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, orang yang akan menyampaikan kepada mereka tentang ayat-ayatMu, serta orang yang akan mengajarkan Al-Kitab beserta Hikmah kepada mereka, serta orang yang akan memurnikan diri mereka; Engkaulah Yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana." <br>Sungguh tiada orang yang benci terhadap pendirian Ibrahim, terkecuali orang yang mencelakakan diri sendiri, sebab Kamilah yang memilih ia di dunia, sungguh ia di Akhirat termasuk golongan yang shaleh.<br>Tatkala Tuhannya berfirman kepada ia: "Berserah dirilah!" ia berkata: "Aku berserah diri kepada Tuhannya semesta alam". <br>Dan ia telah mewariskan hal tersebut kepada putra-putranya beserta Ya’qub: "Wahai putra-putraku! sungguh Allah telah mempercayakan agama ini untuk kalian, maka janganlah kalian mati terkecuali kalian berada dalam keadaan berserah diri"<br>Adakah kamu menyaksikan ketika Maut menjumpai Ya’qub, sewaktu ia berkata kepada putra-putranya: "Apakah yang akan kalian sembah sepeninggal diriku?" mereka berkata: "Kami akan menyembah Tuhanmu maupun Tuhannya para leluhurmu Ibrahim, Ismail serta Ishaq, yakni Sembahan Yang Tunggal, sungguh kami berserah diri kepada Dia" Demikianlah umat yang telah berlalu; untuk mereka, hal-hal yang telah mereka usahakan sedangkan untuk kalian, hal-hal yang kalian usahakan; serta kalian tidak akan dituntut tentang hal-hal yang mereka lakukan. (Ayat:124-134)
* Dan mereka mengatakan: "Hendaklah menjadi penganut Yahudi atau Nasharani, niscaya kalian terbimbing" Katakanlah: "Tidak demikian, melainkan pendirian Ibrahim yang murni, sebab ia tidak termasuk golongan musyrik." Katakanlah: "Kami beriman kepada Allah beserta hal yang dikirim kepada kami maupun hal yang dikirim kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya’qub serta Suku-Suku, beserta hal yang diserahkan kepada Musa serta Isa, juga hal yang disampaikan kepada para nabi dari Tuhan mereka; bahwa kami tiada memperbedakan seorang pun diantaradi antara mereka serta kami berserah diri kepada Dia" apabila mereka mengimani terhadap hal-hal yang telah kalian imani, sungguh mereka telah terbimbing; tetapi apabila mereka berpaling, sungguh mereka berada dalam permusuhan maka Allah yang akan melindungi kalian terhadap mereka, sungguh Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. <br>: "Pengakuan Allah, maka siapakah yang lebih baik dalam hal pengakuan daripada Allah? dan kami hanya menyembah kepada Dia." Katakanlah: "Apakah kalian memperdebatkan kami tentang Allah, padahal Dialah Tuhan kami maupun Tuhan kalian; <br>diri kami, perbuatan kami, sementara diri kalian, perbuatan kalian. Dan hanya kepada Dia, kami berserah diri,<br>ataukah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya’qub serta Suku-Suku merupakan golongan Yahudi atau golongan Nasharani?" Katakanlah: "Apakah kalian lebih mengetahui dibanding Allah? maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan persaksian yang ada padanya terhadap Allah?" namun Allah tiada lengah terhadap hal-hal yang kalian lakukan. Demikianlah umat yang telah berlalu; untuk mereka, hal-hal yang telah mereka usahakan sedangkan untuk kalian, hal-hal yang kalian usahakan, serta kalian takkan dituntut tentang hal yang mereka lakukan. (Ayat:135-141)
* Orang-orang kurang akal di antara umat manusia akan mengatakan: "Apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang sejak dahulu mereka pakai?" katakanlah: "Milik Allah, timur maupun barat; Dia membimbing orang yang Dia perkenan kepada Ketentuan yang tepat." Dan demikianlah Kami menjadikan kalian, umat yang adil serta terpilih, agar kalian menjadi para saksi terhadap umat manusia, serta supaya Rasul menjadi saksi terhadap kalian; Dan tidaklah Kami menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu ini melainkan supaya Kami memahami tentang siapa yang menuruti Rasul, serta siapa yang membelot; sungguh perkara itu tampak sangat sulit terkecuali bagi orang-orang yang dibimbing oleh Allah; sungguh Allah takkan mengabaikan keimanan kalian; ketahuilah bahwa Allah Maha Baik, Maha Penyayang terhadap umat manusia. <br>Dan Kami mendapati dirimu menghadapkan wajah ke langit, maka sungguh Kami yang mengarahkan dirimu menuju kiblat yang kamu sukai; palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, bahwa di mana saja kalian berada, palingkan wajah kalian ke arahnya.<br>sungguh orang-orang yang diserahi Al-Kitab memang mengetahui bahwa Kebenaran berasal dari Tuhan mereka. Dan Allah tiada lengah terhadap hal-hal yang mereka lakukan; serta sekiranya kamu hadirkan kepada orang-orang yang diserahi Al-Kitab, seluruh ayat, maka orang-orang itu takkan mengikuti kiblatmu sementara kamu pun takkan mengikuti kiblat mereka, sementara sebagian mereka takkan mengikuti kiblat sebagian lain; apabila kamu lebih menuruti kecenderungan diri mereka setelah Ilmu tersampaikan kepada dirimu, tentulah kamu termasuk golongan yang zalim.<br>Orang-orang yang telah Kami serahi Al-Kitab menganggap ia sebagaimana mereka menganggap putra-putra mereka sendiri, ketahuilah bahwa sebagian mereka menyembunyikan Kebenaran padahal mereka mengetahui. <br>Kebenaran berasal dari Tuhanmu, oleh sebab itu janganlah kamu termasuk golongan yang meragu. (Ayat:142-147)
* Dan bagi setiap umat terdapat kiblat yang mereka menghadap padanya maka berusahalah dalam kebaikan.<br>Di mana pun kalian berada, tentu Allah yang akan menghimpunkan kalian; sebab Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. <br>Dan dari mana saja kamu berangkat maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, bahwasanya Kebenaran berasal dari Tuhanmu, sebab Allah tiada lengah terhadap hal-hal yang kalian lakukan. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram,<br> maka di mana saja kalian berada, maka palingkanlah wajah kalian ke arahnya agar tiada dalih dari umat manusia terhadap kalian, terkecuali dari orang-orang yang zalim di antara mereka, oleh sebab itu jangan takut kepada mereka melainkan takutlah kepada Aku; supaya Kusempurnakan KebaikanKu untuk kalian serta supaya kalian terbimbing; <br>Sebagaimana Kami telah mengutus kepada kalian, seorang Rasul, di tengah-tengah kalian, yang menyampaikan ayat-ayat Kami untuk kalian serta yang memurnikan kalian serta yang mengajarkan Al-Kitab beserta Hikmah kepada kalian, juga yang mengajarkan kepada kalian tentang hal-hal yang belum kalian ketahui, oleh sebab itu, ingatlah kepada Aku niscaya Aku ingat pada kalian, serta bersyukurlah kepada Aku, serta jangan mengingkari Aku. (Ayat:148-152)
* Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian mencatat itu serta hendaklah seorang pencatat menulis secara benar terhadap kalian, serta janganlah penulis enggan menuliskan itu, sebagaimana dengan yang diajarkan Allah maka hendaklah ia menulis, serta hendaklah orang yang berhutang itu memberitahukan kesepakatan, serta hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya; serta janganlah ia sedikitpun mengurangi tentang kesepakatan itu. <br>jika orang yang berhutang itu merupakan orang yang tidak mengerti atau lemah akal atau orang yang tidak mampu memberitahukan maka hendaklah walinya memberitahukan secara jujur, serta dipersaksikan dua orang saksi laki-laki di antara kalian; apabila tak ada dua orang lelaki maka seorang lelaki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian perkenan supaya jika seorang lupa maka yang seorang lain mengingatkan. <br>Janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil; serta janganlah kalian enggan mencatat kesepakatan itu, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar sampai batas waktu tertentu; hal demikian merupakan lebih adil di sisi Allah serta lebih menguatkan persaksian supaya mencegah persengketaan. <br>sementara jika kesepakatan itu dilakukan secara tunai yang kalian laksanakan di tengah-tengah kalian, maka tiada dosa pada kalian jika kalian tidak menulis hal itu; serta persaksikan apabila kalian bersepakat dalam berdagang, serta janganlah pencatat serta saksi saling menyulitkan, apabila kalian melakukan hal demikian maka itu merupakan suatu kefasikan pada diri kalian; <br>serta bertakwalah kepada Allah, sebab Allah yang mengajar kalian, sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. <br>apabila kalian berada dalam perjalanan sedang kalian tidak mendapati seorang pencatat, maka hendaklah ada barang tanggungan; akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menepati kepercayaannya serta hendaklah orang itu bertakwa kepada Allah, Tuhannya; maka jangan menyembunyikan persaksian sebab barangsiapa menyembunyikan hal tersebut maka sungguh orang itu adalah orang yang berdosa kalbunya; sungguh Allah Maha Mengetahui hal-hal yang kalian lakukan. (Ayat:282-283)
* Milik Allah, segala yang berada di langit maupun di bumi; <br>maka sekiranya kalian menyatakan perkara-perkara yang berada di dalam diri kalian ataupun kalian menyembunyikan itu niscaya Allah akan memperhitungkan kalian terhadap diri kalian; maka Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki, serta Dia menghukum orang yang Dia kehendaki; sebab Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. (Ayat:284)
* Rasul telah beriman terhadap hal yang dikirim kepada dirinya, yang berasal dari Tuhannya; demikian pula golongan yang beriman, bahwa mereka semua beriman kepada Allah, para malaikatNya, kitab-kitabNya maupun para RasulNya. : "Kami tidaklah memperbedakan seseorangpun diantaradi antara para RasulNya" serta mereka mengatakan: "Kami mendengar serta kami mematuhi" : "Ampunilah kami, Wahai Tuhan kami sungguh kepada Engkau, sebagai tempat kesudahan." (Ayat:285)
* Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya; orang tersebut memperoleh yang telah ia usahakan serta orang tersebut ditimpa Azab akibat yang telah ia lakukan. <br>:"Wahai Tuhan kami, jangan kiranya memperkarakan kami apabila kami berbuat lupa atau kami berbuat ceroboh. <br>Wahai Tuhan kami, jangan kiranya Engkau bebankan kepada diri kami beban berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang mendahului kami, <br>Wahai Tuhan kami, jangan kiranya Engkau pikulkan kepada diri kami yang tak sanggup kami pikul; kiranya maafkan kami; ampuni kami; serta kasihani kami, Engkaulah Pemelihara kami maka tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir." (Ayat:286)