Gerakan Aligarh merupakan gerakan intelektual keagamaan yang melanjutkan dan mengembangkan ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Syaid Ahmad Khan. Pusat gerakan ini adalah sekolah Muhammedan Anglo Oriental College (MAOC) yang didirikan Ahmad Khan pada 1878 di Aligarh. Sepeninggal pendirinya, Ahmad Khan, lembaga pendidikan ini dikembangkan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi ini semakin memperkokoh kedudukannya sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam di India.[1]

Referensi sunting

  1. ^ Abdul Aziz Dahlan, ed. (2003). Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.