Duta

halaman disambiguasi Wikimedia

Duta atau lebih lengkapnya Duta besar adalah istilah dari bahasa Sanskerta yang berarti utusan. Kata ini digunakan di dunia politik dan hubungan luar negeri untuk merujuk kepada seorang pejabat diplomatik yang ditugasi ke pemerintahan asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional, untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya.

Selain itu, istilah ini juga dapat memiliki makna lain bila digunakan dalam konteks lain, seperti:

IndonesiaSunting

IndiaSunting

MalaysiaSunting