Drama sejarah merupakan drama yang mengambil latar waktu pada era sebelumnya. Istilah ini dipergunakan dalam dunia perfilman dan pertelevisian.

Film yang diambil pada tahun 2004 dan berlatar waktu abad ke-19 di London.