Drama sejarah

(Dialihkan dari Drama periode sejarah)

Drama sejarah merupakan drama yang mengambil latar waktu pada era sebelumnya. Istilah ini dipergunakan dalam dunia perfilman dan pertelevisian.

Film yang diambil pada tahun 2004 dan berlatar waktu abad ke-19 di London.