Donor

halaman disambiguasi Wikimedia

Donor dapat mengacu pada beberapa hal berikut:

Donor adalah orang yang mendonasikan sesuatu secara sukarela. Istilah ini biasanya digunakan untuk suatu bentuk murni amal, tetapi kadang digunakan pula sewaktu pembayaran untuk suatu jasa yang diakui semua pihak bernilai lebih sedikit daripada nilai donasinya sendiri dan ditujukan untuk amal.

Kadang istilah ini digunakan sebagai bentuk ringkas dari: