Daftar Penguasa Moldavia

artikel daftar Wikimedia

Berikut adalah daftar penguasa Moldavia

Nama Tahun
Dragoş 1352–1353
Sas 1354–1358
Bâlc 1359
Bogdan I 1359–1365
Laţcu 1365–1373
Costea 1373–1374
Yuri Koriatovich 1375
Petru I 1375–1391
Roman I 1391–1394
Ştefan I 1394–1399
Iuga 1399–1400
Alexandru cel Bun 1400–1432
Iliaş 1432–1433
Ştefan II 1434–1435
Iliaş 1435–1443
Ştefan II 1436–1447
Petru II 1444–1445
Roman II 1447–1448
Petru II 1448–1449
Ciubăr Vodă 1449
Alexăndrel 1449
Bogdan II 1449–1451
Petru Aron 1451–1452
Alexăndrel 1452–1454
Petru Aron 1454–1455
Alexăndrel 1455
Petru Aron 1455–1457
Ştefan cel Mare 1457–1504
Bogdan III cel Chior 1504–1517
Ştefan IV 1517–1527
Petru Rareş 1527–1538
Ştefan Lăcustă 1538–1540
Alexandru Cornea 1540–1541
Petru Rareş 1541–1546
Ilie II Rareş 1546–1551
Ştefan VI Rareş 1551–1552
Ioan Joldea 1552
Alexandru Lăpuşneanu 1552–1561
Ioan Iacob Heraclid
(Jacob Heraclides)
1561–1563
Ştefan Tomşa 1563–1564
Alexandru Lăpuşneanu 1564–1568
Bogdan IV 1568–1572
Ioan cel Cumplit 1572–1574
Petru Şchiopul 1574–1577
Ioan Potcoavă 1577
Petru Şchiopul 1578–1579
Iancu V Sasul 1579–1582
Petru Şchiopul 1582–1591
Aron Tiranul 1591–1592
Alexandru cel Rău 1592
Petru Cazacul 1592
Aron Tiranul 1592–1595
Ştefan Răzvan 1595
Ieremia Movilă 1595–1600
Mihai Viteazul 1600
Ieremia Movilă 1600–1606
Simion Movilă 1606–1607
Mihail Movilă 1607
Constantin Movilă 1607
Mihail Movilă 1607
Constantin Movilă 1607–1611
Ştefan II Tomşa 1611–1615
Constantin Movilă 1615–1616
Radu Mihnea 1616–1619
Gaspar Graziani 1619–1620
Alexandru Iliaş 1620–1621
Ştefan II Tomşa 1621–1623
Radu Mihnea 1623–1626
Miron Barnovschi-Movilă 1626–1629
Alexandru Coconul 1626–1629
Moise Movilă 1630–1631
Alexandru Iliaş 1631–1633
Miron Barnovschi-Movilă 1633
Moise Movilă 1633–1634
Vasile Lupu 1634–1653
Gheorghe Ştefan 1653
Vasile Lupu 1653
Gheorghe Ştefan 1653–1658
Gheorghe Ghica 1658–1659
Constantin Şerban 1659
Ştefăniţă Lupu 1659–1661
Constantin Şerban 1661
Ştefăniţă Lupu 1659–1661
Eustratie Dabija 1661–1665
Gheorghe Duca 1665–1666
Iliaş Alexandru 1666–1668
Gheorghe Duca 1668–1672
Ştefan Petriceicu 1672–1673
Dumitraşcu Cantacuzino 1673
Ştefan Petriceicu 1673–1674
Dumitraşcu Cantacuzino 1674–1675
Antonie Ruset 1675–1678
Gheorghe Duca 1678–1683
Ştefan Petriceicu 1683–1684
Dumitraşcu Cantacuzino 1684–1685
Constantin Cantemir 1685–1693
Dimitrie Cantemir 1693
Constantin Duca 1693–1695
Antioh Cantemir 1695–1700
Constantin Duca 1700–1703
Ioan Buhuş 1703
Mihai Racoviţă 1703–1705
Antioh Cantemir 1705–1707
Mihai Racoviţă 1707–1709
Ioan Buhuş 1709–1710
Nicolae Mavrocordat 1709–1710
Dimitrie Cantemir 1710–1711
Caimacam
Lupu Costachi
1711
Ioan Mavrocordat 1711
Nicolae Mavrocordat 1711–1715
Mihai Racoviţă 1715–1726
Grigore II Ghica 1726–1733
Constantin Mavrocordat 1733–1735
Grigore II Ghica 1735–1739
Pendudukan Rusia 1739
Grigore II Ghica 1739–1741
Constantin Mavrocordat 1741–1743
Ioan Mavrocordat 1743–1747
Grigore II Ghica 1747–1748
Constantin Mavrocordat 1748–1749
Iordache Stavrachi 1749
Constantin Racoviţă 1749–1753
Matei Ghica 1753–1756
Constantin Racoviţă 1756–1757
Scarlat Ghica 1757–1758
Ioan Teodor Callimachi 1758–1761
Grigore Callimachi 1761–1764
Grigore III Ghica 1764–1767
Grigore Callimachi 1767–1769
Constantin Mavrocordat 1769
Pendudukan Rusia 1769–1774
Grigore III Ghica 1774–1777
Constantin Moruzi 1777–1782
Alexandru Mavrocordat Delibey 1782–1785
Alexandru Mavrocordat Firaris 1785–1786
Alexandru Ipsilanti 1786–1788
Austrian occupation 1787–1791
Emanuel Giani Ruset 1788–1789
Pendudukan Rusia 1788–1791
Alexandru Moruzi 1792
Mihai Suţu 1793–1795
Alexandru Callimachi 1795–1799
Constantin Ipsilanti 1799–1801
Alexandru Suţu 1801–1802
Chancellor
Iordache Conta
1802
Alexandru Moruzi 1802
Scarlat Callimachi 1806
Alexandru Moruzi 1806–1807
Pendudukan Rusia 1806–1812
Alexandru Hangerli 1807
Scarlat Callimachi 1807
Caimacam
Iordache Ruset-Roznovanu
1807
Caimacam Metropolitan
Veniamin Costache
1807–1812
Scarlat Callimachi 1812–1819
Mihail Suţu 1819–1821
Stolnici
Manu dan Rizos-Nerulos
1819
Caimacam Metropolitan
Veniamin Costache
1821
Pendudukan Filiki Eteria 1821
Caimacam
Stefan Bogoridi
(Ştefan Vogoride)
1821–1822
Ioan Sturdza 1822–1828
Pendudukan Rusia 1828–1834
Mihail Sturdza 1834–1849
Grigore Alexandru Ghica 1849–1853
Pendudukan Rusia 1853–1854
Grigore Alexandru Ghica 1854–1856
Extraordinary Administrative Council 1856
Caimacam
Teodor Balş
1856–1857
Caimacam
Nicolae Vogoride
1857–1858
Caimacam-caimacam 1858–1859
Alexander John Cuza 1859–1862
Unifikasi Moldavia dan Wallachia tahun 1862.