Breviarium Alaricianum

Breviarium Alaricianum atau Lex Romana Visigothorum adalah kumpulan hukum Romawi yang disusun atas perintah Raja Visigoth Alaric II, dengan nasihat dari uskup dan bangsawan. Kumpulan ini dikeluarkan pada 2 Februari 506 dan diterapkan bukan untuk bangsawan Visigoth, tetapi untuk orang-orang Romawi yang tinggal di wilayah Visigoth, serta anggota Gereja Katolik Trinitas. (Visigoth menganut doktrin Arian.)

Kumpulan ini meliputi: