Bingerville

Bingerville adalah bekas ibu kota Pantai Gading sebelum Grand-Bassam. Pada Tahun 1900 Hingga 1933 Bernama Abidjan.