Bait Allah

halaman disambiguasi Wikimedia

Bait Allah, dapat merujuk kepada: