Badruddin Ibnu Jama'ah


Badruddin Ibnu Jama'ah Abu Abdillah al-Kanani al-Hamawi (bahasa Arab: بدر الدين بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي‎) atau lebih dikenal dengan Badruddin Ibnu Jama'ah atau Ibnu Jama'ah (lahir di Hamat Rabi'ul Akhir 633 H, meninggal 733 H) adalah seorang ulama, qadi di Syam dan Mesir, serta khatib di Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Azhar dan Masjid Agung Umayyah.

Muhammad
Ibnu Jama'ah
Syaikh al-Islam Qadhi al-Qudhat
Muhammad
al-Maliki al-Kanani al-Hamawi
بدر الدين بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي‎
Nama dan Gelar
Semua Gelar
Gelar (Islam)Syaikh al-Islam Qadhi al-Qudhat
Nama
Kun-yahAbu Abdillah
NamaMuhammad
Nama (arabic)بدر الدين بن جماعة أبو عبد الله الكناني الحموي‎
Nisbahal-Maliki al-Kanani al-Hamawi
Nama lainnya
Badruddin Ibnu Jama'ah, Ibnu Jama'ah
Kelahirannya
Tahun lahir (H)639
Tempat lahirHamat
Agama, Identitas, Kebangsaan
Agama Islam
Etnis (Suku bangsa)
Etnis
(Suku bangsa)
Arab
KebangsaanSyam
Bantuan kotak info

NasabSunting

Namanya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Shakhr al-Maliki al-Kanani, yang merupakan keturunan dari Bani Malik bin Kinanah, kabilah Kinanah al-'Adnaniyyah. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, gelarnya adalah Badruddin, ia memiliki anak yang juga merupakan seorang ulama yang bernama 'Izuddin Ibnu Jama'ah.

Masa kecilSunting

Ia lahir pada bulan Rabi'ul Akhir 639 H di Hamat, (saat ini merupakan wilayah Suriah), Syam. Ia tinggal di keluarga yang terkenal dengan keilmuan dan kesalehannya, ayah dan saudara kandungnya merupakan ahli dalam bidang hadis dan fatwa.

Pergi menuntut ilmuSunting

Ia menuntut ilmu di Hamat, Damaskus, Yerusalem, Kairo, Iskandariah, dan Qus untuk mempelajari fikih, ushul fiqh, tafsir, nahwu ilmu al-ma'ani dan ilmu al-bayan. Ia telah memperoleh ijazah pertamanya pada usia 7 tahun.

GuruSunting

 • Ayahnya, Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah al-Kanani
 • Ismail bin 'Azwan al-Anshari
 • Ibnu Kulaib
 • Al-Kamal bin 'Abd
 • Al-Ridha bin al-Burhan
 • Ar-Rasyid bin al-'Athar
 • Al-Wani bin Abi al-Yasar
 • Ibnu Abdillah
 • Ahmad bin al-Mufrij bin Ali bin Abdul Aziz bin Maslamah ad-Dimasyqi
 • Abdullah bin Abdul Warits bin al-Azraq

MuridSunting

 • Adz-Dzhabi
 • Ibnu Jabir al-Maghribi
 • Ibnu Katsir
 • Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali as-Subuki
 • Ibnu al-Qayyim
 • Quthbuddin as-Sanbathi
 • Ali bin Jabir al-Hasyimi
 • Al-Qasim al-Barzali
 • Syamsuddin Muhammad bin Aqil
 • Abu Hayyan al-Gharnathi
 • Kamaluddin Tsa'lab bin Ja'far al-Adfawi
 • Shalahuddin ash-Shadafi
 • Muhammad bin Ishaq bin Muhammad al-Murtadha
 • Anaknya, 'Izuddin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah

JabatanSunting

QadiSunting

 • Qadi Yerussalem
 • Qadi Mesir
 • Qadi Syam

KhatibSunting

 • Khatib Masjid Al-Aqsa
 • Khatib Masjid Al-Azhar
 • Khatib Masjid Agung Umayyah

PengajaranSunting

Ia mengajar di berbagai tempat, antara lain:

 • Madrasah al-Qaimariyyah
 • Madrasah al-'Adiliyyah al-Kubra di Damaskus
 • Madrasah asy-Syamiyyah al-Barraniyyah di Damaskus
 • Madrasah an-Nashiriyyah al-Jawwaniyyah di Damaskus
 • Madrasah al-Ghazaliyyah di Damaskus
 • Madrasah ash-Shalihiyyah di Mesir
 • Madrasah an-Nashiriyyah di Mesir
 • Masyhad al-Husaini di Mesir
 • Madrasah al-Kamiliyyah di Kairo
 • Masjid Agung Ibnu Thulub di Kairo
 • Masjid Agung Al-Hakim di Kairo
 • Zawiyah asy-Syafi'i di Kairo
 • Madrasah al-Khasyabiyyah di Kairo

Karya tulisSunting

 • Al-'Arba'un Haditsan at-Tusa'iyyah al-Isnad
 • Arjuzah fi al-Khafa
 • Tadzkiratu as-Sami' wa al-Mutakallim fi Adabi al-'Alim wa al-Muta'allim

ReferensiSunting