Barudak keur ulin bari ngawih ambil-ambilan

Ambil-ambilan merupakan Lagu Permainan Sunda yang dinyanyikan oleh dua kelompok anak yang jumlahnya banyak berbaris saling berhadapan.[1]Cara menyanyikannya saling memeberi kesempatan pada lawan seperti sisindiran saling melawan dengan nyanyian.[1]Anak yang terpilih masuk kelompok punya kesempatan untuk memilih, disebut namanya kemudian pindah ke kelompoknya, pindahnya sambil jalan memakai satu kaki serta difitnah "maling endog" oleh kelompok yang ditinggalkan.[1]Lagu permainannya di bawah ini:

- Ambil-ambilan
turuktuk hayam samantu
+ Saha nu diambil
kami mah teu boga incu
- Si Anu kadieu
purah nutu purah ngéjo
purah ngasakan baligo
+ Nyerieun sukuna
kacugak ku kaliagé
- Aya ubarna urat munding campur ragé
tiguling nyocolan dagé.[1]


Lagu lainnya:


- Ambil-ambilan
turuktuk hayam samantu
+ Saha nu diambil,
kami mah teu boga incu
boga gé anak pahatu
- Pahatu gé daék
purah nutu purah ngéjo
purah ngasakan baligo
+ Nyerieun sukuna
kacugak ku kaliagé
- Aya ubarna urat munding campur ragé
tiguling nyocolan dagé.[1][2]

ReferensiSunting

  1. ^ a b c d e Hidayat, Rachmat Taufiq, spk.2005.Peperenian Urang Sunda.Bandung:Kiblat
  2. ^ Kawih kaulinan barudak](diakses tanggal 03 Mei 2011)