Ali bin Isa bin Mahan

Ali bin Isa bin Mahan (bahasa Arab: علي بن عيسى بن ماهان, translit. ʿAlī ibn ʿĪsā ibn Māhān‎; tersohor pada 779/80 – 3 Juli 811) adalah panglima berkebangsaan Iran di bawah Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-8 dan awal abad ke-9. Sejak 779 atau 780, ia ditunjuk untuk berbagai jabatan di istana hingga pada masa Harun Ar-Rasyid ia diangkat sebagai wali negeri (gubernur) Khurasan. Gaya pemerintahannya menimbulkan keresahan di negeri tersebut hingga pecah pemberontakan besar di bawah pimpinan Rafi bin al-Laits. Pemberontakan ini akhirnya dipadamkan setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri datang ke Khurasan. Ia lalu dicopot dari jabatannya dan terpinggirkan hingga Harun meninggal dan digantikan oleh putranya Al-Amin. Saat pecah perang saudara antara Al-Amin dan adiknya Al-Ma'mun, Ali berada di kubu Al-Amin dan ditunjuk memimpin pasukan besar (disebutkan berjumlah 50.000 orang) untuk menumpas Al-Ma'mun. Namun, pada Pertempuran Rayy (3 Juli 811) pasukan ini dikalahkan oleh pasukan Al-Ma'mun dibawah pimpinan Thahir bin Husain yang berjumlah lebih kecil, dan Ali sendiri tewas.

Daftar pustakaSunting