Al-Khathib al-Baghdadi

Abu Bakr Ahmad bin `Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi al-Shafi`i, lebih dikenal sebagai al-Khatib al-Baghdadi (bahasa Arab: الخطيب البغدادي) (khatib dari Baghdad) (10 May 1002 – 5 September 1071; 392 AH-463 AH), adalah seorang ulama Sunni ahli hadis dan sejarawan.

Abu Bakr Ahmad
Al-Khatib al-Baghdadi
NamaAbu Bakr Ahmad
Nisbahal-Shafi`i
Minat utamaHadits Fiqh
Dipengaruhi  oleh

Karya-karya al-Baghdadi

sunting

Ibn Hajar menyatakan bahwa karya-karya Al-Khatib sangat berpengaruh dalam bidang ilmu hadits dan istilah hadits.[1]

Salah satu riwayat menyatakan ia memiliki lebih dari 80 judul buku, Ini adalah sebagian karyanya:

  • Ta'rikh Baghdad: Sejarah Baghdad.
  • al-Kifaya fi ma'rifat usul 'ilm al-riwaya: Termasuk karya awalnya yang berkenaan dengan istilah hadits, yang diakui pengaruhnya oleh Ibnu Hajar.
  • Takyid al-'ilm: Pembahasan mengenai apakah pencatatan hadits nabi adalah terlarang atau tidak.
  • Sharaf ashab al-hadith: Berkenaan tentang pentingnya kedudukan para ahli hadits.
  • al-Sabik wa 'l-lahik: berkenaan dengan para periwayat hadis berdasar kategori tertentu.
  • al-Mu'tanif fi takmilat al-Mu'talif wa 'l-mukhtalif: Koreksi kesalahan eja dan pelafalan nama-nama.
  • al-Asma' al-mubhama fi 'l-anba' al-muhkama: Penelitian tentang siapa orang-orang yang disebut dalam suatu hadis namun tidak disebutkan namanya.

Referensi

sunting
  1. ^ Nuzhah Al-Nathr, by Ibn Hajar, pg. 45–51, published with al-Nukat of Ali ibn Hasan, Dar Ibn al-Jawzi, Dammam, Saudi Arabia.