Al-Hafiz

Al-Ḥāfīz (s. 1076 – 8 Oktober 1149), (bahasa Arab: الحافظ‎‎ ), Abu-l-Maymun Abd-al-Majid Al-Hāfiz li-din-Al·lāh, putra Muhammad ibn Al-Mustansir Billah, khalifah Fatimiyah ke-11, (r. 1130–1149) adalah khalifah, Imam ke 21 sekte Ismailiyah dan Imam Syi'ah Ismailiyah Hafizi.