Aqidah Thahawiyah

(Dialihkan dari Al-Aqidah Ath-Thahawiyah)

Al-Aqidah ath-Thahawiyyah (bahasa Arab: العقيدة الطحاوية) adalah sebuah kitab tentang rangkuman akidah Islam yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi (w.321 H (932/933 M)). Kitab ini merupakan buku pedoman yang terdiri dari 105 poin inti keyakinan dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Kitab ini secara historis telah menjadi kitab akidah yang paling diakui oleh mayoritas muslim dari seluruh mazhab akidah Sunni.[1]

Kitab Syarh (Penjelasan)Sunting

Kitab akidah Imam Thahawi ini memiliki banyak syarah (kitab penjelasan) dari para ulama setelahnya, baik dari kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah (Asy'ariyah dan Maturidiyyah) maupun dari kalangan Salafi atau pengikut Ibnu Taimiyah. Di antara syarah tersebut adalah:

 • Bayân I'tiqad Ahlis Sunnah Wal Jama'ah: yang ditulis oleh Ismail bin Ibrahil al-Syaibani al-Hanafi.
 • Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyyah: yang ditulis oleh Sirajuddin al-Ghaznawi al-Hanafi al-Maturidi
 • Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyyah: yang ditulis oleh Akmaluddin al-Babarti al-Hanafi al-Maturidi
 • Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyyah: yang ditulis oleh Almaula Abu Abdillah Mahmud bin Muhammad bin Ishaq al-Hanafi al-Maturidi
 • Izhhar al-'Aqidah al-Sunniyyah fi Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyyah: yang ditulis oleh Abdullah al-Harari al-Syafi'i
 • al-Durrah al-Bahiyyah fi Halli Alfâzh al-'Aqidah al-Thahawiyyah: yang ditulis oleh Abdullah al-Harari al-Syafi'i
 • Al-Syarh al-Kabîr Ala al-'Aqidah al-Thahawiyyah: yang ditulis oleh Dr. Sa'id Foudah
 • Syarah oleh Ibnu Abil Izz al-Hanafi (pengikut Ibnu Taimiyyah) ini adalah kitab penjelasan yang paling populer di Arab Saudi. Namun demikian banyak ulama yang mengkritik kitab syarh ini karena menyimpang dari isi kitab al-Aqidah al-Thahawiyyah itu sendiri.
 • Ta'liq Al-Aqidah ath-Thahawiyah oleh Abdul Aziz bin Baz, yaitu mufti Arab Saudi terdahulu.
 • Al-Qala'id Fi Syarhil Aqa'id oleh Ibnus Siraj ad-Dimashqi al-Hanafi.
 • Syarah dan Ta'liq oleh Nashiruddin al-Albani.
 • Al-Muyassar kitab penjelasan ringan oleh DR. Muhammad Al-Khumais. dll

Tentang kitab ini Imam As-Subki pernah menyatakan, "Empat mazhab menetapkan bahwa akidah Imam Ath-Thahawi diterima oleh para ulama baik salaf (yang terdahulu) maupun khalaf (yang belakangan)".

Catatan kakiSunting

Rujukan
Daftar pustaka
 • Al-Khumais, DR. Muhammad bin Abdurrahman (2008). "Penjelasan Mudah Al-Aqidah Ath-Thohawiyah." Yogyakarta: Pustaka Muslim.
 • Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (2005). "Aqidah Thahawiyah: Syarh & Ta'liq'. Yogyakarta: Media Hidayah.

Pranala luarSunting