Istilah aerobik yang digunakan dalam proses penanganan secara biologise perti proses di mana terdapat oksigen terlarut (memerlukan oksigen). Oksidasi bahan organik menggunakan molekul oksigen sebagai aseptor elektron terakhir adalah proses utama yang menghasilkan tenaga kimia untuk mikroorganisma. Mikrob yang menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron terakhir adalah mikroorganisma aerobik, sedangkan sebaliknya disebut anaerobik.