Abu Utsman ash-Shabuni

Ulama Sunni dari abad ke-5H/11M di Naisabur, Khurasan.

Abu Utsman ash-Shabuni (373-449 H/983-1057 M) adalah seorang imam ahlus sunnah pada abad ke-5 H dari kota Naisabur, Khurasan.[1] Nama lengkapnya adalah Ismail bin Abdirrahman bin Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin Amir bin Abid. Ayahnya adalah seorang penasehat agama di kotanya, tetapi terbunuh ketika Imam Ash-Shabuni masih berumur sembilan tahun sehingga ia dirawat oleh pamannya dan dididik dalam rumah yang sarat pendidikan.[2] Ia meninggal pada bulan Muharram 449 H.[3]

Riwayat keilmuanSunting

Dalam menuntut ilmu agama ia memiliki banyak guru dan murid, di antara gurunya adalah Abu Bakr Ibnu Mihran al-Muqri (w.381 H), Al-Hakim an-Naisaburi (321-405 H), Imam al-Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini (419-478 H). Sedangkan di antara muridnya yang terkenal adalah Al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi (384-468 H).[4]

Di antarakarya tulisnya seperti:

Pengakuan ulama atasnyaSunting

  • Imam Baihaqi: "(Ia adalah) Syaikhul Islam yang sejati, imam kaum muslimin yang sebenar-benarnya."
  • Imam Dzahabi: "Dia adalah seorang penasehat, ahli tafsir dan pengarang, salah seorang imam dan syaikh (bagi negeri) Khurasan pada zamannya."

RujukanSunting

  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-07. Diakses tanggal 2014-04-15. 
  2. ^ http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7393
  3. ^ http://alencyclopedia.com/2759/إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل، أبو عثمان الصابوني النيسابوري/ [1]
  4. ^ lihat Mu'jam al-Buldan karya Yaqut; Thabaqat asy-Syafi'iyah al-Kubra oleh As-Subki; Siyar A'lamin Nubala oleh Adz-Dzahabi, dll