Abu Al-Hasan Al-Mawardi

Ilmuwan Muslim di bidang ekonomi dan fikih

Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi (972 - 448H/1058) adalah seorang ahli fiqh dari Irak.Hidup dizaman Khalifah Al-Qadir,pemimpin Khilafah Abbasiyah ke-25 .

Biografi Sunting

Al-Mawardi lahir di kota Basra Irak Di sinilah dia belajar fiqh dari Abu al-Wahid al-Simari, dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Sheikh Abd al-Hamid dan Sheikh Abdallah al-Baqi. Bukunya yang terkenal adalah Kitab al-Ahkam al-Sultania (buku tentang tata pemerintahan), Qanun al-Wazarah (Undang-undang tentang Kementrian), dan Kitab Nasihat al-Mulk (berisi nasihat kepada penguasa).

Lihat pula Sunting