Wikipedia:Pengurus/Permohonan status pengurus

Kepengurusan (daftar otomatis)
Birokrat
Pemeriksa
Pengawas
Pengurus antarmuka
Steward
Pengangkatan/pencabutan
KebijakanSistem pemilihan
Pemungutan suara (arsip)
Permohonan status (arsip)
Permohonan pencabutan status
Tanggung jawab
Pengurus bukanlah
Pedoman peralatan pengurus
Nasihat bagi pengurus baru
Permintaan perhatian pengurus

Setiap pengguna aktif Wikipedia yang mengetahui kebijakan dan peraturan yang berlaku di Wikipedia, memiliki keinginan untuk memajukan Wikipedia serta dipercaya komunitas dapat mengajukan permohonan untuk menjadi seorang pengurus (opsis).

Sebelum Anda mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pengurus, ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan:

PengurusSunting

Tata cara pengajuanSunting

Saat ini, berdasarkan kebijakan sistem pemilihan pengurus, pemilihan pengurus akan dilaksanakan paling tidak 1 (satu) kali pada setiap tahunnya pada pilihan waktu yang ditentukan pada tahun tersebut. Anda dapat mengajukan bakal calon pengurus pada halaman pendaftaran pemilihan terkait.

Arsip pengajuanSunting

PengajuanSunting

Anda dapat mengajukan diri menjadi pengurus di sini. Pemungutan suara dapat dilakukan sesuai kebutuhan, atau apabila berdekatan dengan waktu pemilihan umum pengurus berikutnya, maka pemungutan suara dapat digabungkan dengan pemilihan umum pengurus.

Saat ini tidak ada pengajuan untuk pengurus

Birokrat, pemeriksa, pengawasSunting

Tata cara pengajuanSunting

  • Cantumkan nama calon birokrat, pemeriksa, atau pengawas di bagian "Pengajuan" di bawah ini.
  • Pengurus akan melakukan pemeriksaan apakah calon sudah memenuhi syarat-syarat pencalonan.
  • Apabila memenuhi syarat, pengurus akan membuka halaman pemungutan suara.
  • Mulai pemungutan suara.

Lihat pulaSunting