Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Stephensuleeman untuk pengurus 20 Februari 2006