Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/JohnThorne untuk pengurus 7 Januari 2015