Wikipedia:Pengurus/Pemungutan suara/Andri.h untuk pengurus 13 Mei 2007