Wikipedia:Pemeriksa

Kepengurusan (daftar otomatis)
Birokrat
Pemeriksa
Pengawas
Pengurus antarmuka
Steward
Pengangkatan/pencabutan
KebijakanSistem pemilihan
Pemungutan suara (arsip)
Permohonan status (arsip)
Permohonan pencabutan status
Tanggung jawab
Pengurus bukanlah
Pedoman peralatan pengurus
Nasihat bagi pengurus baru
Permintaan perhatian pengurus
Logo Wikipedia: "CheckUser".

Pemeriksa (bahasa Inggris: CheckUser) adalah pengguna Wikipedia dengan akses khusus untuk menjalankan peralatan periksa pengguna. Fungsi dari peralatan tersebut adalah untuk memeriksa darimana IP yang digunakan dengan memberikan nama pengguna, dan siapa saja pengguna yang menggunakan IP yang diberikan, tanpa harus melakukan pelacakan dengan menjalankan queri langsung terhadap database secara manual.

Peralatan periksa pengguna utamanya digunakan memeriksa apakah seorang pengguna merupakan siluman dari pengguna lain.

Pemeriksa harus berusia minimum 18 tahun dan telah menandatangani Confidentiality Agreement sebelum ditunjuk menjadi pemeriksa.

Pemeriksa saat ini

Mantan pemeriksa

Permintaan bantuan pemeriksaan

Lihat pula