Walid bin al-Mughirah

Walid bin al-Mughirah al-Makhzumi (bahasa Arab: الوليد بن المغيرة المخزومي‎, al-Walīd ibn al-Mughīrah al-Makhzūmī) adalah kepala klan Bani Makhzum dari suku Quraisy. Klannya bertanggung jawab atas materi-materi terkait perang.

KeluargaSunting

Ia adalah putra dari al-Mughīrah bin ‘Abdullāh bin ‘Umar bin Makhzūm.

Putra:

 1. Khalid bin Walid.[1] Ibunya adalah istri Walid, Lubābah as-Sughrá, yang menjadi, al-Asmā binti al-Ḥārith bin al-Ḥazn. Namun, Khalid maupun para suadaranya menjadi mualaf pada masa kematian ayah mereka.
 2. Hisyam bin al-Walīd.
 3. Walīd bin al-Walīd.
 4. Ammarah bin Walid atau ‘Umārah.[2]

Sumber-sumber menyebut seseorang bernama Umar bin Walid bin Mughīrah, namun tak jelas apakah ia adalah putra dari Walīd.

Putri:

 1. Najiyah binti al-Walid bin al-Mughirah yang menikahi Shafwan bin Umayyah
 2. Fāṭimah binti al-Walīd yang menikahi Ḥārits bin Hisyām bin al-Mughīrah dari klan Banu Makhzum. Fatimah adalah ibu dari Ummu Ḥakīm yang menikahi ‘Ikrimah bin Abu Jahl disusul oleh Khālid bin Sa‘īd.

Saudara:

 1. Abu Ḥudhaifah bin al-Mughīrah
 2. 'Abdullah bin al-Mughīrah
 3. Azwar bin al-Mughīrah
 4. Abu Umayyah bin al-Mughīrah: ayah Ummu Salamah
 5. Fākih bin al-Mughīrah: Suami pertama Hindun binti 'Utbah
 6. Hisyām ibn al-Mughīrah: ayah Abu Jahal
 7. Abu Rabī'ah bin al-Mughīrah: ayah ‘Ayyāsh.

WafatSunting

Dia meninggal pada tahun antara Juli 622 dan Juli 623 (1 H).[3]

ReferensiSunting

 1. ^ at-Tabari (1998). The History of al-Tabari Vol. 39: Biographies of the Prophet's Companions and Their Successors. Translated and annotated by Ella Landau-Tasseron. Albany: State University of New York Press. hlm. 201–202. 
 2. ^ The Sealed Nectar [1] on sunnipath.com
 3. ^ Muhammad ibn Jarir al-Tabari. Tarikh al-Rusul wa'l-Muluk. Translated by McDonald, M. V. (1987). Volume 7: The Foundation of the Community, hlm. 6. Albany: State University of New York Press.