Utbah bin Ghazwan (bahasa Arab: عُتبة بن غَزْوان‎, lahir 40 sebelum hijrah (584) – wafat di Bashrah, 17 H (638)) adalah seorang sahabat Nabi Muhammad.[1][2] Ia adalah orang ketujuh yang masuk Islam dan mengikuti hijrah ke Abyssinia, tetapi kembali lagi bersama Muhammad ke Mekkah dan kembali ikut hijrah ke Madinah. Ia turut bertempur dalam Perang Badar (624), Perang Uhud (625), Perang Khandak (627) dan perang lainnya, termasuk Perang Yamamah

Utbah bin Ghazwan
radhiyallahu ’anhu
Lahir 584
Meninggal 638 (usia 57)
Bashrah

Lihat pulaSunting

ReferensiSunting

KutipanSunting

Daftar pustakaSunting

  • Al-Asqalani, Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar (1415 H). Adil Ahmad Abdul-Maujud; Ali Muhammad Mu'awwidh, ed. Al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah (dalam bahasa bahasa Arab). Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 363–364. 
  • Az-Zirakli, Khairuddin bin Mahmud bin Muhammad (2002). Al-A‘lām (dalam bahasa bahasa Arab). Jilid 4. Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin. hlm. 201–202. 
  • Ibn Sa'ad, Abu Abdillah Muhammad (1990). Muhammad Abdul-Qadir Atha, ed. Al-Ṭabaqāt al-Kubrā (dalam bahasa bahasa Arab). Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 72–73.